Søk

113 søkeresultater funnet
Verktøy

Prosedyre for påseplikt og kontrollansvar

Prosedyren angir en beskrivelse av oppfølgingsprosessen for ivaretakelse av lønns- og arbeidsvilkår og hvem som er ansvarlig for dette innad i virksomheten. Prosedyren gjelder for byggekontrakter.

Verktøy

Gjennomføring av behovsvurderinger ved anskaffelser

Dokumentet inneholder en prosess- og ansvarsbeskrivelse for hvordan en behovsvurdering skal
gjennomføres i Helse Sør-Øst RHF i forbindelse med en anskaffelse eller prolongering av avtale for helse- og sosial anskaffelser.

Verktøy

Masteroppgaver BVP i Nederland

Det er skrevet en rekke masteroppgaver på Best Value Procurement (BVP) i Nederland. Her finner du lenker til et utvalg av slike oppgaver.

Verktøy

Varsel om sanksjonar

Varselet vert sendt ut viss Jernbaneverket etter dokumentasjonsgjennomgang og utgreiing av observasjonar, der leverandøren har moglegheit til å kommentere og gi meir informasjon, framleis meiner det er brot på lønns- og arbeidsvilkår.