Søk

109 søkeresultater funnet
Verktøy

Etikk og etiske innkjøpsretningslinjer

Helse Sør-Øst er et godt eksempel på hvordan virksomheten kan samle og jobbe systematisk med etikk. Sidene inneholder ulike verktøy og maler til bruk i arbeidet med antikorrupsjon.

Verktøy

Behov- og kravspesifikasjon

Helsedirektoratets "Behov- og kravspesifikasjon" er et godt eksempel på utforming av funksjonelle behov for utvikling av en digitaliseringsløsning.

Verktøy

Håndbok i styring av vegprosjekter

Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbokserie. Vegdirektoratet har ansvaret for utarbeidelse og ajourføring av håndbøkene.

Verktøy

Håndbok i samhandling

Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbokserie. Vegdirektoratet har ansvaret for utarbeidelse og ajourføring av håndbøkene.