Søk

9 søkeresultater funnet
Verktøy

Miljø og innovasjon i bygg og anlegg

Rapport frå gode døme på innkjøpsprosessar i bygg-, anlegg- og eigedomssektoren (BAE) der miljø og innovasjon har stått i fokus. Rapporten frå 22.03.2013 er utarbeidd av Sweco Norge på oppdrag for Difi.

Verktøy

Effektar av digital konkurransegjennomføring

Digital konkurransegjennomføring gir gevinstar for samfunnet i form av meir effektive og betre kjøp som også er meir i samsvar med lova. Her kan du lese ei ny samfunnsøkonomisk utgreiing som Oslo Economics har laga på oppdrag frå tidlegare Difi.

Verktøy

Difi og NKF: BAE-undersøkelse 2019 - Rapport

Difi og NKF gjennomførte våren 2019 en spørreundersøkelse blant offentlige byggherrer i statlig-, kommunal-, og fylkeskommunal sektor. Her finner du rapporten med svarene fra de 61 respondentene som besvarte undersøkelsen.

Verktøy

Analyse av effekter av digitalisering av 9 delprosesser

Studien viser gevinster som kan oppnås ved digitalisering av prosesser i anskaffelsen. Formålet med oppdraget «Tidsstudier» var å få mest mulig riktig mål på gevinstene av å digitalisere ni delprosesser.