Søk

12 søkeresultater funnet
Verktøy

Standard kravspesifikasjon for føremålsbygg

Oslo kommune har laga standard kravspesifikasjonar for dei vanlegaste føremålsbygga. Krava som vert stilte er i hovudsak overordna og funksjonelle. Her finn du inspirasjon til krav som kan stillast.

Verktøy

Rettleiar om SLA - tenestenivåavtale

I ein tenestenivåavtale bestemmer to partar kva som er akseptabelt kvalitetsnivå på eigedomsdrift. Ein SLA inneheld konkrete måleparameter og kvalitetskrav, og vil gjere kontraktsoppfølging lettare. Rettleiaren gjev deg kunnskap om korleis du inngår ein slik avtale.

Verktøy

Miljøavtale leige

Norsk Eiendom har utvikla ein miljøavtale som kan brukast ved leige av eigedom. Med slike avtalar kan du som leigetakar bidra til å redusere miljøpåverknaden i bygget du leiger.