Kategoristrategi for kontorområdet

Statens innkjøpssenter arbeider med å utarbeide kategoristrategien for kontorområdet.

Formålet med å utarbeide en kategoristrategi for kontorområdet er å analysere området og identifisere hvilke avtaleområder som er egnet for statlige fellesavtaler samt belyse gevinstpotensialet og utfordringer knyttet til de enkelte avtaleområdene.

Status

 • Analysearbeidet er utført og prosjektet er i formgivende fase.

Kategoristrategien har følgende resultatmål

 • Identifisere potensielle kontraktsområder
 • Identifisere potensielle gevinster
 • Kartlegge kategoriens organisering og ressursbehov
 • Identifisere grenseflater mot andre kategorier

Kategoristrategien skal bidra til følgende effektmål

 • Forenkle og effektivisere anskaffelser innenfor kontorkategorien i statsforvaltningen, gjennom å samordne anskaffelser og avtaleforvaltning, samt oppnå synergieffekter og effektive prosesser som følge av et samordnet og samkoordinert kompetansesenter (Statens innkjøpsenter). 
 • Bærekraftige anskaffelser i samsvar med DFØs handlingsplan for økt andel klima- og miljøvennlige anskaffelser og grønn innovasjon, som bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger i hele livssyklusen til en ytelse.
 • Økonomiske besparelser gjennom gode priser og vilkår, som en effekt av å samordne innkjøp innenfor definerte områder med stort volum.

Tentativ fremdriftsplan

MilepælerTidspunkt
Godkjent prosjektmandatQ3 2021
Etablert prosjektorganisasjonQ4 2021
Gjennomført behovs-og markedsanalyseQ1 2022
Testet hypoteserQ1 2022
Utkast til strategiQ2 2022
Godkjent strategiQ3 2022

Organisering

 • Prosjekteier: Seksjonssjef Jan Henrik Skogen /Statens innkjøpssenter (DFØ)
 • Prosjektleder: Jan Erik Sæther Ask/Statens innkjøpssenter (DFØ)
 • Prosjektdeltakere:
 • Jasmin Naila Mirza, prosjektdeltaker /Statens innkjøpssenter (DFØ)
 • David Behrens, analyse /Statens innkjøpssenter (DFØ)
 • Dominique Sellier, miljø og samfunnsansvar / Avdeling for bærekraft og innovasjon (DFØ)
 • Anne Catherine Jacobsen, lønns- og arbeidsvilkår, universell utforming, lærlinger mm., Avdeling for prosess (DFØ) 

Kategorigruppe

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) - Kornelie Heitmann Veirød
 • Høgskolen i Molde- Charlotte Bolsø Engelund
 • Norsk helsenett SF- Yngve Berntsen
 • Kystverket- Kiritu Nielsen
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)- Vibeke Hagen
 • Skatteetaten- Siri Bergan
 • Statens pensjonskasse forvaltningsbedrift- Marianne Jenstad

Referansegruppe

 • Utlendingsdirektoratet - Toyne Vikerheim
 • Veterinærinstituttet - Randi Patricia Salterød Bakken
 • Høgskolen i Østfold - Rolf-Eirik Bexrud
 • Høgskulen i Volda - Torfinn Torheim
 • Statsforvalteren i Oslo og Viken - Isabella Eriksen
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)- Anne Kristin Riise
Oppdatert: 1. juni 2022

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord