Bærekraftskriterier for anskaffelser av tekstiler

Her finner du kriteriesett for tekstiler, både klær og interiør laget av Europakommisjonen, svenske og nederlandske myndigheter.

Kilde: Europakommisjonen, Sverige og Nederland

Kriteriesettene kan brukes til å stille klima- og miljøkrav i de ulike delene av anskaffelsesprosessen. DFØ anbefaler bruk av disse kriteriesettene da det per dags dato ikke foreligger oppdaterte kriteriesett på norsk.

EU - Felleseuropeiske kriterier

Europakommisjonen har laget felles europeiske kriterier, disse er laget på to nivåer – basisnivå (core criteria) og avansert (comprehensive criteria).

Kriteriene er delt i tre ulike kategorier:

  • Klær og vesker
  • Innredningstekstiler
  • Fibre og garn

Kriteriene er sortert etter klima- og miljøkrav. De er beregnet til bruk ved kravspesifiering og i tildelingskriterier.

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 2. april 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord