NS 3701 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Yrkesbygninger

NS 3701 inneholder kriterier for passivhus og lavenergibygg av typen yrkesbygg. Standarden er til praktisk nytte ved planlegging, bygging og evaluering av yrkesbygg med lavt energibehov og bruk av fornybare energikilder.

Kilde: Standard Norge

Standarden kan kjøpes hos Standard Norge.
Standarden stiller krav til yrkesbygninger som kan defineres som passivhus og lavenergibygninger i norsk klima. Standarden bygger på energibehovsberegninger etter NS 3031 med standardiserte inndata.

Standarden omfatter definisjoner, krav til varmetap, oppvarmingsbehov, kjølebehov, energibehov til belysning og energiforsyning samt minstekrav til enkelte bygningskomponenter. Standarden gir også krav til lekkasjetall, prøvingsprosedyrer, målemetoder og rapportering av energiytelsen ved ferdigstillelse for yrkesbygninger.

Standarden angir to nivåer av energieffektive yrkesbygninger:

  • passivhus
  • lavenergibygning

Kravene i standarden gjelder for hele bygninger, men kriteriene kan også benyttes til å prosjektere deler av bygninger, slik som en del av en flerfunksjonsbygning.
Standarden gjelder både for nye yrkesbygninger og oppgradering av eksisterende yrkesbygninger til
lavenergi- eller passivhusstandard.
Standarden kan brukes til å:

  • vurdere om bygningen tilfredsstiller kravene til passivhus og lavenergibygninger
  • stille krav til produkter og bygningselementer som benyttes i passivhus og lavenergibygninger
  • stille utførelseskrav til bygningstekniske arbeider for passivhus og lavenergibygninger
Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord