Evalueringsverktøy for anskaffelser - Bygg og anlegg

Verktøyet er laget for å støtte innkjøpere med å utforme evalueringsmatrise og å evaluere innkomne tilbud for grønne anskaffelser. Evalueringsverktøyet bygger på en relativ poengberegningsmodell.

Kilde: DFØ (Digdir) og Dovre

Modellen er generell og du kan bruke modellen som simuleringsverktøy uavhengig om du benytter en KGV løsning. Du kan fritt kopiere kriterier for miljø inn i KGV verktøyet du bruker.

Digitaliseringsdirektoratet har valgt å legge til grunn en relativ poengberegningsmodell. Den enkelte innkjøper må ta stilling til om dette er et relevant verktøy ut fra den sammenheng modellen skal brukes. Det er viktig for innkjøper å være klar over hvilke utfordringer en slik modell har:

Kan være utfordrende å summere pris/kostnad

For relative poengmodeller blir laveste pris/kostnad gitt maksimalt poeng på evalueringsskalaen (de modellene som er mest brukt).

Ved bruk av laveste pris/kostnad er det en utfordring å summere pris/kost med kvalitative kriterier hvis de kvalitative kriteriene er et gjennomsnitt eller vektet gjennomsnitt av poeng på underkriterier.

Gjennomsnittet av flere underkriterier gir maksimal poengsum. Summering vil derfor medføre forskyving av vektingen mellom pris/kostnad og kvalitet, slik at pris vil telle mer oppgitt i evalueringen.

Poengsummen korrigeres gjennom «normalisering» hvor poengskalaen utnyttes på samme måte som for pris- eller kostnadsskalaen. Slik beholder du opprinnelig vekting mellom pris/kostnad og de kvalitative kriterier. 

I modellen vil tallene bli røde om ingen av poengene gis maksimum poeng.

Rangeringen kan forskyves ut fra laveste oppgitte pris

I relative modeller er det en risiko for at rangen mellom tilbud som kan vinne konkurransen kan forskyves dersom ett tilbud som ikke er blant de best rangerte, enten er best på pris/kostnad eller kvalitet.

Det er ikke noen mulighet til å fjerne denne risikoen, men det er viktig å være bevisst at dette kan skje, samt vurdere nøye muligheten og behovet for å avvise unormalt lave tilbud, da dette er den vanligste årsaken til problemet.

Simulering reduserer risiko for feil valg av leverandør

Utfordringene ved de relative prismodellene tydeliggjør hvor viktig det er at du som oppdragsgiver legger inn ulike verdier for å avdekke mulige uheldige utslag av modellen. Slik kan du redusere risiko for feil valg av leverandør. 

Sammenheng med kriterieveiviseren

Digitaliseringsdirektoratet har også laget kriterieveiviseren for bærekraftige anskaffelser, som ledd i sin satsing på miljø. Kriterieveiviseren inneholder kriteriesett for totalentreprise og prosjektering (produktområde Bygg og anlegg) og for lette kjøretøy (produktområde transport). Ved å klikke deg gjennom fem trinn kan du enkelt tilpasse og laste ned krav og kriterier du ønsker å bruke i anskaffelsen.

Innholdet i kriterieveiviseren er utarbeidet sammen med ekspertgrupper på ulike produktområder.

Ikke nøl med å ta i bruk modellen som simuleringsverktøy

Verktøyet er testet i en anskaffelse av transporttjeneseter og tilbakemeldingene på funksjonaliteten i verktøyet var gode. Evalueringsverktøyet er en betaversjon og Digitaliseringsdirektoratet tar i mot innspill for endring/utvikling. Dette gjelder også med tanke på fremtidige digitale løsninger.

Verktøyet er utviklet av Digitaliseringsdirektoratet i samarbeid med Dovre.

Oppdatert: 4. juli 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord