Anskaffelse av elektriske varebiler og lastebil på Nord Jæren (2021)

Eksempel på hvordan kommunene på Nord Jæren har brukt anbudsprosessen til å påvirke markedet til å tilby elkjøretøy som dekker deres behov.

Kilde: Kommunene på Nord Jæren

Bakgrunn

Utviklingen av elektriske varebiler har vært noe tregere sammenlignet med elektriske personbiler. Denne utfordringen stod kommunene på Nord Jæren overfor da de skulle gjennomføre tre ulike anskaffelser av kjøretøy til håndverk-, drosje- og renholdsprodukter. Dette er transportkategorier som krever kjøretøy av en viss størrelse, og der markedet ikke tidligere nødvendigvis har kunnet levere kjøretøy med tilstrekkelig rekkevidde.

I utarbeidelsen har kommunene sett på Oslos utarbeidelse av krav og kriterier for å fremme nullutslippskjøretøy og biogass i transportanskaffelser.

Resultater

Kommunene har i alle de tre anskaffelsene vurdert leverandørens evne til å benytte nullutslippsbiler ved å bruke miljø som tildelingskriterium. Tildelingskriteriet har blitt vektet i ulik grad, fra 10-60 prosent.

Drosjetjenester

For drosjetjenester (til dagsenter og barnehage) lå utfordringen i å finne elektriske kjøretøy tilpasset rullestolbrukere. For å utfordre markedet ble miljø vektet 60 prosent. Med en såpass høy vekting av miljø åpnet det opp for at markedet kunne ta en større risiko for å imøtekomme ønsket resultat med elektriske drosjer. Resultatet av anskaffelsen ble at drosjetjenestene som nå tilbys, benytter nærmere 100 prosent batterielektriske kjøretøy.

Håndverktjenester

I nevnte anbud ble miljø vektet 10 prosent. Her indikerer leverandør at det ligger en interesse for å satse på miljø, også når det ikke har så stor vekting i anbudene. Dette kan eksempelvis være fordi markedet ser at miljø er et konkurransefortrinn. I rammeavtalene som er inngått er resultatet av anskaffelsen at det vil det bli brukt minimum 70 prosent batterielektriske varebiler.

Når det gjelder tømrertjenester til Stavanger kommune de neste årene, vil de ha en utelukkende batterielektrisk kjøretøypark. Denne tjenesten skal også leveres av samme leverandør til kommunene Sola, Sandnes og Randaberg. Det er forventet at dette vil gi en vesentlig klimagevinst for hele Nord-Jæren. Samtidig vil øvrige aktører som opererer i det samme markedet se nytten av å satse på miljø og hvilket konkurransefortrinn det innebærer å ta miljø på alvor.

Renholdsprodukter

Anskaffelsen er gjort av samarbeidskommunene Sola, Sandnes, Randaberg og Stavanger. Det var noe skepsis til modenheten i markedet for bruk av nullutslippskjøretøy med en viss lastekapasitet. Her ble miljø vektet 20 prosent, hvor tilbydere ble evaluert på hvor stor del av leveransen som ville være utslippsfri. Tildelingskriteriet medførte at en leverandør satset tungt på miljø ved å investere i en elektrisk lastebil med en nyttelastkapasitet på 5500 kg. Ingen av kommunene har tidligere fått levert varer med en elektrisk lastebil. Nevnte leverandør vant konkurransen, blant annet som følge av satsningen på miljø. Miljøkriteriet sørget for at alle kommunene nå vil få levert renholdsprodukter av en elektrisk lastebil.

Pris eller miljø?

Alle de ovennevnte anbudsprosessene kjennetegnes ved at tilbudene som vant og scoret høyt på miljø, samtidig ikke var dyrest.  

Stavanger kommune ønsker at fokus på miljø skal være et konkurransefortrinn for leverandører. I alle anbud vant det tilbudet med best forhold mellom pris og kvalitet, hvorav miljø er ett av flere kvalitetskriterier. Det gjenspeiler at hensyn til miljø ikke nødvendigvis medfører økte kostnader for kommunen.

Nedenfor finner du eksempler på konkurransegrunnlagene som ble bruk i anskaffelsene, hvor tildelingskriteriene er gjengitt.  DFØ har ikke kvalitetssikret disse, men viser til dem for inspirasjon.

Kontaktperson Stavanger kommune

Gunhild Fosså Randeberg Gunhild.fossa.randeberg@stavanger.kommune.no +47 51 50 86 09

Konkurransegrunnlag

Konkurransegrunnlag drosjetjenester
pdf 3.37 MB
Konkurransegrunnlag elektrotjenester
pdf 890.35 KB
Konkurransebeskrivelse Renholdsprodukter
pdf 366.67 KB
Liste over kjøretøy som benyttes ved transport på renholdsavtalen
xlsx 131.68 KB
Tildelingskriterier håndverktjenester
pdf 69.17 KB

Lenker i Doffin

Oppdatert: 8. juni 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord