Rammeavtale konferansetjenester – Konkurransegrunnlagsmal

Malen er ment å gi et godt utgangspunkt for et komplett konkurransegrunnlag for inngåelse av rammeavtale om konferansetjenester. Brukerne må gjøre sine tilpasninger av malen slik at hver enkelt bruker får sitt behov dekket på en best mulig måte.

Kilde: DFØ
Last ned

Malen omfatter regler for gjennomføring av konkurransen. Forslag til kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. Videre omfatter malen eksempel på hvordan kravspesifikasjonen kan utformes. Det er laget utkast til separate kravspesifikasjoner for konferanse med og uten overnatting. Malen inkluderer også et forslag til kontrakt.

Veiledning til bruk av malen er gitt som merknader i de enkelte dokumentene.

Endringshistorikk:

23.06.2015- Malen er oppdatert i henhold til endringer i forskriften fra 1.juli 2015

28.06.2019 - Malen er oppdatert etter gjeldene anskaffelsesregelverk

11.11.2019 - Malen er oppdatert 

The tool is in use on the following pages
Oppdatert: 20. september 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord