Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (KD)

Kunnskapdepartementet har utarbeidet er standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag. Standardavtalen egner seg både for forskningsoppdrag og for mindre utredninger og evalueringer.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementets standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag egner seg både for forskningsoppdrag og for mindre utredninger og evalueringer. Avtalen setter ingen begrensninger for hvem som kan utføre oppdraget, og kan brukes både av forskningsinstitutter og konsulenter uten formell forskerkompetanse. Avtalen er ikke ment brukt ved bidragsforskning/forskningstilskudd.

Offentlig sektor er oppfordret til alltid først å vurdere bruk av denne avtalen når en inngår avtaler om forsknings- og utredningsarbeid. Alle deler av avtalen kan tilpasses behovene i de spesifikke oppdragene. Avvikende avtalevilkår på de prinsipielle delene av standardavtalen bør imidlertid begrunnes særskilt.

Formål

Forskningsavtalen utgjør et solid rammeverk for hvordan offentlige oppdragsgivere kan sikre at forsknings- og utredningsoppdrag gjennomføres innenfor anerkjente vitenskaplige og etiske prinsipper, at både oppdragsgiver og oppdragstaker har rettigheter til resultatene og at resultatene kommer ut i offentligheten. Avtalen er til bruk for alle som ønsker uavhengig oppdragsforsking med høy legitimitet. Grunnlaget for offentlige beslutninger må være utarbeidet på en faglig god måte, og ikke minst med åpenhet. Bare slik kan allmennhetens tillit til forskning og utredninger generelt og til kunnskapsbasert politikk opprettholdes.

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 18. juni 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord