Konkurransegrunnlagsmal for kjøp av renholdstjenester

Malen legger opp til en åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III). Malen inneholder alle dokumenter for et komplett konkurransegrunnlag.

Kilde: DFØ

Konkurransegrunnlagsmalen omfatter regler for hvordan konkurransen skal gjennomføres, inkludert forslag til kvalifikasjonsskrav og tildelingskriterier. Videre omfatter malen eksempel og veiledning til hvordan en kravspesifikasjonene kan utformes.

Malene er ment å gi et godt utgangspunkt for et komplett konkurransegrunnlag for kjøp av renhold. Malen legger opp til bruk av NS-INSTA 800:2010, og NS 8431 (Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av fast renhold). Disse dokumentene er ikke vedlagt malen men kan skaffes hos standard norge.

Veiledning til bruk av malen er gitt som merknader i de enkelte dokumentene. Brukerne må gjøre sine tilpasninger av malen slik at hver enkelt bruker får sitt behov dekket på en best mulig måte.

The tool is in use on the following pages
Oppdatert: 20. september 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord