Beskytt kommunen - håndbok i anitkorrupsjon

Håndboken er revidert i 2014 og er basert på praktiske erfaringer og tilbakemeldinger fra en rekke kommuner og fylkeskommuner. Boken henvender seg til folkevalgte, ledere, ansatte og tillitsvalgte i kommuner, fylkeskommuner og kommunale bedrifter.

Kilde: KS og Transparency international Norge

Transparency International (TI) er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen for kampen mot korrupsjon.

Gjennom rundt 100 avdelinger over hele verden og et internasjonalt sekretariat i Berlin sprer TI kunnskap om skadevirkningene av korrupsjon og samarbeider med myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn om å utvikle og iverksette effektive tiltak for å bekjempe korrupsjon.

The tool is in use on the following pages
Oppdatert: 5. januar 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord