Slik inviterer du til dialog på Doffin

For å komme i kontakt med relevante leverandører, kan gjerne Doffin brukes. Her finner du veiledning om hvordan du gjør det og eksempler på hvordan andre har gjort det.

Kilde: DFØ

Bruk gjerne Doffin når du ønsker å invitere leverandører til dialog. Du kan for eksempel ønske å:

 • gi informasjon om en kommende anskaffelse
 • invitere leverandører til å delta på møter
 • be leverandører om å komme med skriftlig informasjon til en anskaffelse
 • få innspill fra leverandørene på hele eller deler av konkurransegrunnlaget

For å gjøre dette i Doffin er det skjemaet veiledende kunngjøring som skal brukes.

Vær oppmerksom på at det å bruke veiledende kunngjøring til dette ikke er det samme formålet som veiledende kunngjøring i forskrift om offentlige anskaffelsers forstand – og gir ikke mulighet til å forkorte tidsfristen for å innlevere tilbud. Skjemaet veiledende kunngjøring kan brukes for å invitere til dialog fordi det ennå ikke finnes noe eget skjema for formålet dialoginvitasjon.

En veiledende kunngjøring brukt for å invitere til dialog forplikter ikke oppdragsgiver til senere å kunngjøre en konkurranse.

Når det er aktuelt å få med leverandører utenfor Norge, bruk skjemaet veiledende kunngjøring over EØS-terskelverdi og skriv på engelsk. Dette kunngjøringsskjemaet kan brukes selv om det senere viser seg at kontraktens verdi er under EØS-terskelverdi.

Utfylling av skjemaet for veiledende kunngjøring

Felt 1) Navn på anskaffelsen

Skriv hva kunngjøring gjelder, for eksempel «høring av konkurransegrunnlag». Deretter navn på anskaffelsen/ prosjektet/ behovet gitt av oppdragsgiver.

Felt 4) Kort beskrivelse av anskaffelsens art og omfang

Skriv så mye eller lite som du finner nødvendig for at det blir tydelig hva du ønsker å oppnå

 • Hva er utfordringen og behovet 
 • Hvorfor du kunngjør (formålet med den veiledende kunngjøringen)/ hva ønsker du at leverandøren(e) skal gjøre
  • Hva du ønsker innspill på og evt. i hvilken form

Den veiledende kunngjøringen kan også være en henvisning til et annet nettsted, som oppdragsgivers nettside eller prosjektside der leverandørene kan finne den nødvendige informasjonen.

Felt 5) CPV- klassifisering

Bruk tid på å fylle inn CPV-koder. Flere leverandører abonnerer på søketjenester som gir informasjon ved kunngjøring på relevante CPV-koder.

Felt 8) Ytterligere informasjon

Eksempler på informasjon som kan være aktuelt å sette inn her: 

 • Denne kunngjøringen gir ingen konsekvens for eventuelt senere konkurranse.
 • Denne veiledningen gjelder kun «invitasjon til dialogmøte» og vil ikke forkorte tidsfrister for senere kunngjøringer. Fullstendig kunngjøring av konkurransen vil komme senere.
 • Deltakelse i eventuelt senere konkurranse er ikke på noe vis betinget av at leverandøren «besvarer høringen» eller «deltar på møtet».
 • Oppdragsgiver er ikke forpliktet til å endre konkurransegrunnlaget på bakgrunn av kommentarer eller innspill som kommer i høringsrunden.
 • Informer om at både offentleglova og forvaltingsloven har bestemmelser som sikrer at det skal være et godt vern for leverandørenes idéer, forslag og forretningshemmeligheter som eventuelt deles i møter. 

Fordeler ved å bruke Doffin

For oppdragsgivere

 • Du når mange leverandører og interessenter.
 • Det reduserer risiko for klager ved eventuelt senere anskaffelse.
 • Ved å låse ett vedlegg slik at interesserte må registrere seg, vil oppdragsgiver se hvem som har meldt interesse.

For leverandører

 • Doffin brukes for å søke etter konkurranser i offentlig sektor.
 • Bokmerking og/eller profil gir treff.
 • Likebehandling av alle leverandører.

Eksempler på bruk av Doffin for å invitere til dialog

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.