Hva er en SSA?

Statens standardavtaler (SSA) har en 50-år gammel historie. De første SSA-ene ble laget av Rasjonaliseringsdirektoratet som var en forgjenger til DFØ.

SSA-enes historie og bakgrunn

Rasjonaliseringsdirektoratet ledet Rådet for databehandling i staten som kvalitetssikret de fleste store IT-anskaffelser i staten. Rådet mente betingelsene i leverandørenes avtaler ikke var gode nok og at staten burde bruke sin innkjøpsmakt til å kreve bedre betingelser. Derfor tok de initiativ til å lage de første Statens standardavtalene, Kjøpsavtalen (SSA-K) og Vedlikeholdsavtalen (SSA-V).

Hvem har laget SSA-ene?

De som startet det hele på begynnelsen av 1970-tallet var h.r. adv. Ole Torleif Røed, direktør Svein A. Øvergaard i Administrasjonsdepartemenetet og Per Scott som ledet Rasjonaliseringsdirektoratet.

Senere har arbeidet vært ledet av ansatte, med Amund Eriksen som den mest sentrale, i Rasjonaliseringsdirektoratet som ble til Statskonsult, Statskonsult AS, Direktoratet for forvaltning og IKT, Digitaliseringsdirektoratet og fra 1.9.2020 Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

Senter for rettsinformastikk (SERI), Juridisk fakultet, universitetet i Oslo spilte en aktiv rolle de første årene.

I tillegg har det vært leiet inn eksterne advokater for å bistå i revisjonsarbeidet.

Fra 2015-revisjonen har også IKT-Norge bidratt aktivt i revisjonsarbeidet.

Når kom de ulike Statens standardavtalene?

I 1971 kom de første Statens standardavtaler: SSA-kjøpsavtalen og SSA-vedlikeholdsavtalen. De er senere revidert 10 ganger.

Konsulentavtalene (bistands- og oppdrags-avtalen) kom i 1981 og er revidet 8 ganger. I 2013 kom det en enklere versjon av SSA-B (SSA-enkel)

I 1985 ble det laget såkalte små versjoner av avtalene. De eksisterte frem til 2015.

Programutviklingsavtalen (SSA-U) kom i 1999 og ble slått sammen med SSA-T (tilpasningsvavtalen) i 2015.

Tilpasningsavtalen (SSA-T) og Driftsavtalen (SSA-D) ble utvilket av Statskonsult AS på oppdrag fra Fornyings og asministrasjonsdepartementet (nå KDD) og lansert i 2006. De er blitt revidert 4 ganger.

SSA-R kom i 2009 og ble revidert i 2015.

Smidig-avtalen (SSA-S) kom i 2014 og er revidert 2 ganger.

Den første Skyavtalen (SSA-L) kom i 2017. i 2021 kom det to nye skyavtaler SSA-Sky og SSA-lille sky. En ny versjon av SSA-L som er justert i forhold til de to andre skyavtalene er under arbeid.

Når kom de ulike Statens standardavtalene?

I 1971 kom de første Statens standardavtaler: SSA-kjøpsavtalen og SSA-vedlikeholdsavtalen. De er senere revidert 10 ganger.

Konsulentavtalene (bistands- og oppdrags-avtalen) kom i 1981 og er revidet 8 ganger. I 2013 kom det en enklere versjon av SSA-B (SSA-enkel)

I 1985 ble det laget såkalte små versjoner av avtalene. De eksisterte frem til 2015.

Programutviklingsavtalen (SSA-U) kom i 1999 og ble slått sammen med SSA-T (tilpasningsvavtalen) i 2015

Tilpasningsavtalen (SSA-T) og Driftsavtalen (SSA-D) ble utvilket av Statskonsult AS på oppdrag fra Fornyings og asministrasjonsdepartementet (nå KDD) og lansert i 2006. De er blitt revidert 4 ganger.

SSA-R kom i 2009 og ble revidert i 2015.

Smidig-avtalen (SSA-S) kom i 2014 og er revidert 2 ganger.

Den første Skyavtalen (SSA-L) kom i 2017. i 2021 kom det to nye skyavtaler SSA-Sky og SSA-lille sky. En ny versjon av SSA-L som er justert i forhold til de to andre skyavtalene er under arbeid.

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.