Standardiseringsprosjekt i regi av EU og dei nordiske landa

Få oversikt over standardiseringsarbeid i regi av EU og Norden der Direktoratet for forvaltning og økonomistyring deltek.

EU og Norden vil at handel skal skje på ein enkel måte mellom medlemslanda. Dei er opptekne av at standardisering av elektroniske prosessar og format er eit verkemiddel for å bygge ned tersklane for ein open marknad.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring deltek i mange standardiseringsprosjekt gjennom Divisjon for offentlege anskaffelser, og har delteke og deltek tungt inn i desse prosjekta: 

EHF-formatet er kompatibelt med det europeiske formatet BIS frå OpenPEPPOL. EHF blir brukt nasjonalt, og BIS blir brukt mot europeiske aktørar.

For å sende/motta/utveksle meldingar elektronisk med verksemder utanfor Noreg, må du nytte formatet BIS som er administrert av OpenPEPPOL.

Oppdatert: 5. juli 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.