Innkjøpsledelse - hovedside

Innkjøpsledelse - hovedside

Her finner innkjøpsleder virkemidler for å oppnå en god innkjøpsfunksjon med anskaffelsesstrategi, effektiviseringsarbeid, og samordning av innkjøp gjennom kategoristyring og innovasjon.

Anskaffelsesundersøkelsen 2022

Undersøkelsen viser at offentlige virksomheter legger litt mer vekt på klima, miljø og innovasjon enn tidligere.

Det kommer også frem at bruken av digitale verktøy i gjennomføring av anskaffelser har økt, og at kontraktsoppfølging har fått en høyere prioritet.

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord