Kategoristyring av innkjøp

Kategoristyring innebærer samordning av innkjøp i hele virksomheten. Innkjøpene deles inn i grupper (kategorier) som understøtter markedets inndeling. Hver kategori styres for å utnytte markedets muligheter og oppnå reduserte kostnader og andre behov.

Her finner du forklaring på hva kategoristyring er, men under kategoristyringsprosessen finner du verktøy for de ulike stegene i prosessen.

Kategoristyring innebærer å samle beslektede innkjøp i grupper (kategorier) som understøtter markedets inndeling. Hver kategori koordineres av en kategoriansvarlig som er spesialist på «sin» kategori og som styrer arbeidet i et tverrfaglig kategoriteam. Gjennom spesialisering, styring av behov og langsiktig planlegging kan kategoriteamet ta ut potensialet i markedet.

I praksis innebærer kategoristyring:

  • Helhetlig planlegging, gjennomføring og oppfølging av alle innkjøp innenfor innkjøpskategorien, f.eks IKT, eiendom, kontordrift, konsulenttjenester etc.
  • Tverrfaglige kategoriteam som involverer nødvendige deler av virksomhetens på tvers av seksjoner og avdelinger. Opprettelse av kategoriteam er sentralt for å samordne innkjøpene og ivareta de ulike interessene innenfor kategorien.
  • Systematisk analysearbeid som gir innsikt i virksomhetens behov, og sammenstille dette med muligheter i markedet ved analyse av leverandørmarkedet. Analysearbeidet bør resultere i langsiktige kategoristrategier.
  • Å innføre styringsmekanismer som gjør at man kan følge utviklingen innenfor de ulike kategoriene

Se en introduksjon til kategoristrying fra Procurement Academy:

 

Oppdatert: 3. september 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord