Kontakt oss om faglige spørsmål

Finn telefonnummer og e-postadresser til ansatte i DFØs divisjon for offentlige anskaffelser.

Før du kontakter oss, kan du se om du finner svar på spørsmålet ditt under ofte stilte spørsmål og svar

  • Sparretelefonen hjelper deg med spørsmål om anskaffelser i offentlig sektor.
  • Om du er usikker på hvem du bør kontakte, send oss gjerne en e-post på ans@dfo.no, så vil den bli sendt videre til rett person.

Divisjonsdirektør og Stab

Navn Funksjon/Ansvarsområder Kontakt
Dag Strømsnes Divisjonsdirektør (i permisjon)

E-post: dag.stromsnes@dfo.no

Tlf: 975 07 078

Portrett av Gunnar Wessel Thomassen

Gunnar Wessel Thomassen

Fungerende divisjonsdirektør 

E-post: gunnarwessel.thomassen@dfo.no

Tlf: 952 60 225

André Hoddevik Generalsekretær OpenPeppol

E-post: andre.hoddevik@dfo.no

Tlf: 913 97 587

Stabsenheten
Portrett av Kristine Lindberg

Kristine Lindberg

Fungerende avdelingsdirektør for ANS-stab.

Støtter virksomhetsstyring, strategi og ledelse i divisjonen, og er bindeledd mellom ANS ledergruppe og DFØ sentralt.

E-post: kristine.lindberg@dfo.no

Tlf: 473 72 757

Jessie Boon Lin Tey Seniorrådgiver

E-post: jessie.tey@dfo.no

Tlf: 413 65 968

Portrett av Emilie Værp

Emilie Værp

CRM/SuperOffice

E-post: emilie.vaerp@dfo.no

Tlf: 482 04 276

Avdeling for styring og digitalisering

Navn Funksjon/AnsvarsområderKontakt
Portrett av Birgit Enger Nordstrand

Birgit Enger Nordstrand

AvdelingsdirektørE-post: BirgitEnger.Nordstrand@dfo.no Tlf: 910 07 012
Seksjon for analyse og innkjøpsledelse
Portrett av Mona Stormo Andersen

Mona Stormo Andersen

Seksjonssjef

E-post: monastormo.andersen@dfo.no

Tlf: 948 73 960

Anna Katrine Asprem HvardalSeniorrådgiverE-post: AnnaKatrineAsprem.Hvardal
@dfo.no
Tlf: 454 61 182
Helga Nermoen BurheimStatistikk og analyse innenfor klima og miljøE-post: helganermoen.burheim@dfo.no
Tlf: 905 68 620
Portrett av Jonas Karstensen

Jonas Karstensen

Fagleder data og analyse. Leder arbeidet med målinger av grønne anskaffelserE-post: jonas.karstensen@dfo.no
Tlf: 934 41 796
Malin Elisabeth Tvedt HogstadData, statistikk, analyse, anskaffelsesundersøkelsen, måling av innovative anskaffelserE-post: Malin.Hogstad@dfo.no
Tlf: 901 24 509
Portrett av Margot Ulfsdatter Nyeggen

Margot Ulfsdatter Nyeggen

Statisikk og analyse innenfor klima, miljø og innovasjon

E-post: margot.nyeggen@dfo.no

Tlf: 476 90 243

Portrett av Mari Kristine Vada

Mari Kristine Vada

Statistikk og analyse, særlig knyttet til digitale verktøyE-post: marikristine.vada@dfo.no
Tlf: 959 00 643
Portrett av Siv Helén Egelund Gjerstad

Siv Helén Egelund Gjerstad

Sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser (SOA), anskaffelsesstrategi, innkjøpsledernettverket, mentorprogrammet for innkjøpsledereE-post: siv.gjerstad@dfo.no
Tlf: 466 67 664
Portrett av Terese Aas

Terese Aas

Seniorrådgiver

Innkjøpsledelse, anskaffelsesstrategi, innkjøpsledernettverket og benchmarking

E-post: terese.aas@dfo.no

Tlf: 917 76 221

Seksjon for arkitektur og teknologiutvikling
Paul Are Angell KillieFung. seksjonssjef
Digital tjenesteutvikling
E-post: paul.killie@dfo.no
Tlf: 930 05 769
Erlend Klakegg BergheimElektronisk handelsformat (EHF), betalingsinstruksjonerE-post: erlend.klakegg.bergheim
@dfo.no
Tlf: 952 46 298
Rune KjørlaugDigitalisering, datadrevet, samhandlingsarkitektur/EIF, Peppol/EHF, nordisk samarbeid.E-post: rune.kjorlaug@dfo.no
Tlf: 951 16 354
Seksjon for teknologianvendelse
Halvord VingerSeksjonssjefE-post: halvord.vinger@dfo.no
Tlf:  984 22 566
Portrett av Ann Kristine Halvorsen

Ann Kristine Halvorsen

Digitalisering av offentlige anskaffelser

E-post: annkristine.halvorsen@dfo.no

Tlf: 918 93 485

Portrett av Charlotte Kolle

Charlotte Kolle

Fagleder digital konkurransegjennomføring

Produkteier doffin

Peppol PreAward Change Management Board member

Digitalisering av anskaffelsesprosessen

eForms, ESPD, eBevis, eCertis

 

E-post: charlotte.kolle@dfo.no

Tlf: 480 70 151

Ellen SchiveDigitalisering av offentlige anskaffelser

E-post: ellen.schive@dfo.no

Tlf: 402 80 484

Bilde Jan Mærøe

Jan Andre Mærøe

Fagleder digital kontraktsoppfølging

Produktansvarlig Elektronisk handelsformat (EHF)

Solution area manager Nordic Smart Government & Business (NSG&B)

Speilkomiteeleder for CEN TC 434 og 440

E-post: janandre.maeroe@dfo.no
Tlf: 930 45 859
Linda WetterRådgiver, digital konkurransegjennomføringE-post: linda.wetter@dfo.no
Tlf: 413 44 852
Petter VinjeProsessansvarlig ANS -Prosessrammeverk -ProsessveiledningE-post: petter.vinje@dfo.no
Tlf: 951 18 243
Sverre RammJurist, anskaffelsesregelverk, personvern, digitalisering.E-post: sverre.ramm@dfo.no
Tlf: 988 95 980

Avdeling for bærekraftige anskaffelser

Navn Funksjon/AnsvarsområderKontakt
Marit Holter-SørensenAvdelingsdirektørE-post: Marit.Holter-Sorensen@dfo.no 
Tlf: 920 98 197 
Miriam OddenSeniorrådgiver, kommunikasjonE-post: miriam.odden@dfo.no
Tlf: 936 82 437
Eivind Hoff-ElimariSeniorrådgiver, InnsatsteametE-post: eivind.hoff-elimari@dfo.no 
Seksjon for klima og miljø
Helene HoggenSeksjonssjefE-post: helene.hoggen@dfo.no
Tlf: 415 04 078
Portrett av Christian Tangene

Christian Tangene

Seniorrådgiver, møbler og IKTE-post: christian.tangene@dfo.no
Tlf: 993 20 546
Elisabeth SandnesJurist, seniorrådgiverE-post: elisabeth.sandnes@dfo.no
Tlf: 408 74 128
Jon Amund Brenden ØvregardJurist, førstekonsulent

E-post: jonamundbrenden.ovregard@dfo.no

Tlf: 905 54 973

Malin Fosse

Jurist, seniorrådgiver

(I permisjon frem til våren 2024)

E-post: malin.fosse@dfo.no

Tlf: 975 49 962

Martin StandleyStyringsdata, klimaregnskap, elektrisitet/strøm, transport.E-post: martin.standley@dfo.no
Tlf: 913 83 954
Mathias Grude EiksethStartOff

E-post: mathiasgarmangrude.eikseth@dfo.no

Tlf: 988 40 610

Odd Olaf ScheiTransport, miljøE-post: oddolaf.schei@dfo.no
Tlf: 911 22 747
Sarah Fossen SinnathambyTransport, IKT, ny klima- og miljøforskrift §7-9

E-post: sarahfossen.sinnathamby@dfo.no

Tlf: 412 31 471

Trygve LilliFørstekonsulent

E-post: trygve.lilli@dfo.no

Tlf: 480 24 334

Seksjon for bygg, innovasjon og samfunn
Sissel Kristin HoelSeksjonssjefE-post: sisselkristin.hoel@dfo.no
Tlf: 950 31 841
Bjørn KummenejeBygg, anlegg og eiendomE-post: bjorn.kummeneje@dfo.no
Tlf: 
Caroline NilsenTransport, klima og miljø.E-post: caroline.nilsen@dfo.no
Tlf: 915 55 414
Portrett av Cecilie Blytt

Cecilie Blytt

Bygg, anlegg og eiendom. Herunder gjennomføringsmodeller inkludert OPS og BVP. Kontraktsoppfølging, leie av eiendom og energi i byggE-post: Cecilie.blytt@dfo.no
Tlf: 982 08 833
Portrett av Dominique Sellier

Dominique Sellier

Bygg, anlegg og eiendom. Herunder sirkulære bygg og rehabilitering, utslippsfrie byggeplasser, livssykluskostnader (LCC) og livssyklusanalyse (LCA)E-post: dominique.sellier
@dfo.no
Tlf: 940 54 520
Jenny ÄhlströmSosialt ansvar/menneskerettigheterE-post: jenny.ahlstrom@dfo.no
Tlf: 905 80 673
Johan EnglundFagdirektør, jurist, standardavtaler og gjennomføringsmodeller for innovative anskaffelser.E-post: Johan.Englund@dfo.no
Tlf: 938 24 553
Kadar AbrahamsenRådgiver

E-post: kadar.abrahamsen@dfo.no

Tlf: 414 00 818

Malin KarlssonStartOff, innovasjon

E-post: malin.karlsson@dfo.no

Tlf: 919 08 577

Portrett av Marte Otterdal Drageset

Marte Otterdal Drageset

Sirkulære og klimavennlige offentlige anskaffelser, nordisk samarbeid.E-post: martebredesen.drageset@dfo.no
Tlf: 414 82 230
Magne HareideAnskaffelse av innovasjon, kontrakt, konkurransegrunnlag, behovsbeskrivelse, regelverk, StartOff.

E-post: magne.hareide@dfo.no

Tlf: 907 45 113

Thomas StorfjordBygg, anlegg og eiendom

E-post: thomas.storfjord@dfo.no

Tlf: 457 20 943

Avdeling for kontrakt og regelverk

Statens innkjøpssenter

Navn

 Funksjon/Ansvarsområder

Kontakt

Kjetil Østgård
Kjetil Østgård
Avdelingsdirektør E-post: Kjetil.Ostgard@dfo.no
Tlf: 932 27 659
Barbro Bottheim
Barbro Bottheim
Fagdirektør, jurist E-post: Barbro.Bottheim@dfo.no
Tlf: 905 88 357
Seksjon for IKT-avtaler
Ken Patrick
Ken Patrick
Seksjonssjef E-post: ken.patrick@dfo.no
Tlf: 952 66 627
Alexandra Wiggleswort

Alexandra Solheim Wigglesworth

Fellesavtale for telefoni og fellesavtale for ombruk og gjenvinning E-post: alexandrasolheim.
wigglesworth@dfo.no

Tlf: 986 71 628
Portrett av Asle Aass

Asle Aass

Markedsplassen for skytjenester (MPS)

Epost: asle.aass@dfo.no

Tlf: 922 89 396

David Behrens

David Behrens

Innkjøpsanalyse, statlige fellesavtaler E-post: David.Behrens@dfo.no
Tlf: 415 46 531
Helene Stunes Førstekonsulent, markedsplassen for skytjenester

E-post: helene.stunes@dfo.no

Tlf: 922 46 816

Helle Paulsen Inngår statlige fellesavtaler innen IKT-området. Planlegger og utformer konkurranser. Forhandler, evaluerer og tildeler statlige fellesavtaler.

E-post: Helle.Paulsen@dfo.no

Tlf: 413 23 751

Ingrid Elisabeth Sørensen Prosjektleder

E-post: ingridelisabeth.soerensen@dfo.no

Tlf: 475 09 083

Portrett av Junaid Aftab

Junaid Aftab

Inngår og forvalter statlige fellesavtaler innen IKT-området E-post: junaid.aftab@dfo.no
Tlf: 482 94 194
Kristina Nikolajeva Markedsplassen for skytjenester (MPS)

E-post: kristina.nikolajeva@dfo.no

Tlf: 901 41 637

Portrett av Per Jakobsen

Per Jakobsen

Seniorrådgiver cybersikkerhet, Markedsplassen for skytjenester (MPS)

Epost: per.jakobsen@dfo.no

Tlf: 907 59 160

Stine Kvellestad

Markedsplassen for skytjenester (MPS) E-post: stine.kvellestad@dfo.no
Tlf: 905 07 626
Seksjon for vare- og tjenesteavtaler
Frederik Hanses
Frederik Hanses
Seksjonssjef  E-post: frederik.hanses@dfo.no
Tlf: 483 38 193

Cecilie Trehjørningen

Prosjektleder Fellesavtale for sirkulære tjenester

E-post: cecilie.trehjorningen@dfo.no

Tlf: 400 65 274

Portrett av Eva Trælstad

Eva Trælstad

Fellesavtaler på reiseområdet,

Prosjektleder for fellesavtale på kurs- og konferansetjenester i Norge.

E-post: eva.traelstad@dfo.no
Tlf: 923 37 474
Fredrik Dahl-Hansen

Prosjektleder for digital markedsplass for bruktmøbler og digital ombruksplattform,

E-post: fredrik.dahl-hansen@dfo.no

Tlf: 41 57 06 21

Jan Erik S. Ask

Jan Erik Sæther Ask

Kategoristrategi på kontor, fellesavtaler på kontorområdet, Prosjektleder fellesavtale på møbler, 

Prosjektleder fellesavtale for kjøp av interiørarkitekttjenester

E-post: janerik.ask@dfo.no
Tlf: 971 41 969

Jasmin Naila Mirza

Jasmin Naila Mirza

Fellesavtaler på kontorområdet, fellesavtale på forbruksmateriell,

Prosjektleder fellesavtale for kjøp av revisjonstjenester

E-post: jasminnaila.mirza@dfo.no

Tlf: 401 79 299

Maiken Svendsrud

Avtaleforvalter fellesavtale hotell

Avtaleforvalter leiebil 

E-post: maiken.svendsrud@dfo.no

Tlf. 954 79 446

Sara Hovland

Sara Hovland

Fellesavtaler på reiseområdet, 

Reisebyråtjenester

 

Avtaleforvalter fellesavtale for flyreiser

E-post: Sara.Hovland@dfo.no 

Tlf. 920 57 090

Markedsplass for skytjenester
Sverre Christian Stoltz
Sverre Christian Stoltz
Prosjektdirektør, Markedsplassen for Skytjenester 

E-post: sverre.stoltz@dfo.no

Tlf: 920 45 300 

Regelverk og prosess

Navn

 Funksjon/Ansvarsområder

Kontakt

Seksjon for regelverk og prosess
Jan Henrik Skogen Seksjonssjef E-post: janhenrik.skogen@dfo.no
Tlf: 90950085
Anne Cathrine Jacobsen Arbeidslivskriminalitet E-post: AnneCathrine.Jacobsen
@dfo.no

Tlf: 473 37 353
Portrett av Bente Hagelien

Bente Hagelien

Jurist, offentlige anskaffelser

E-post: bente.hagelien@dfo.no

Tlf: 980 78 143

Portrett av Fredrik R. Y. Mortensen

Fredrik R. Y. Mortensen

Kontraktsoppfølging og anskaffelsesprosessen E-post: fredrik.mortensen@dfo.no
Tlf: 908 56 704
Portrett av Gisle Elgsaas Vada

Gisle Elgsaas Vada

Jurist, Markedsplassen for skytjenester, offentlige anskaffelser

E-post: gisle.elgsaasvada@dfo.no

Tlf: 916 97 432

Portrett av Ingjerd Dahl
Ingjerd Dahl
Jurist, offentlige anskaffelser

E-post: ingjerd.dahl@dfo.no

Tlf: 907 98 980

Portrett av Mari Vestre

Mari Vestre

Informatiker, IKT-anskaffelser, Statens standardavtaler, informasjonssikkerhet og personvern. E-post: mari.vestre@dfo.no
Tlf: 994 02 262
Stine Foss Seniorrådgiver

E-post: stine.foss@dfo.no

Tlf: 959 29 190

Portrett av Tobias Løkken Amundsen
Tobias Løkken Amundsen
Jurist, Statens standardavtaler (SSA), kontraktsrett og anskaffelsesregelverket.

E-post: tobiaslokken.amundsen
@dfo.no

Tlf: 984 19 844 

Tone Bergh-Christensen Jurist, offentlige anskaffelser

E-post: tone.bergh-christensen@dfo.no

Tlf: 466 95 878

Portrett av Trygve Olavson Laake

Trygve Olavson Laake

Jurist - fagdirektør, anskaffelsesregelverk, EU/EØS, rammeavtaler, dynamisk innkjøpsordning (DPS), ulovlig anbudssamarbeid/lovlig prosjektsamarbeid, antikorrupsjon/etiske retningslinjer, klageordning/tvistehåndtering E-post: trygve.laake@dfo.no
Tlf: 918 39 305
Portrett av Yngvar Loen Larsen

Yngvar Loen Larsen

Jurist, statlige fellesavtaler

E-post: yngvarloen.larsen@dfo.no

Tlf: 950 41 740

 

Oppdatert: 6. februar 2024