Brukerråd for markedsplassen for skytjenester

Representantene i brukerrådet vil være IT-direktør/leder, ved behov kan det også kan være relevant å stille med innkjøpsleder.

Brukerrådet for markedsplassen er oppnevnt av Skate-virksomhetene.

Om brukerrådet

Brukerrådet skal være et rådgivende organ. Rådet skal:

 • Gi innspill om prioritering av tjenestetilbudet på markedsplassen. Dette kan både være knyttet til behov og prioritering av felles rammeavtaler og områder det er behov for veiledning om​.
 • Rådet skal ikke erstatte arbeidsgrupper som gir konkrete innspill til veiledning, men det kan være aktuelt at rådet bidrar med å finne relevante fagpersoner som kan delta i enkelte oppgaver. 
 • Informere om relevant arbeid i virksomhetene som påvirker arbeidet med markedsplassen​.  Dette kan være inngåtte eller planlagte avtaler om anskaffelse av skytjenester, IT-strategier med videre.
 • Bidra til å spre informasjon om tilbudet på markedsplassen​.
Representanter for brukerrådet

Brukerrådet består av representanter fra ulike statlige virksomheter og fra utvalgte kommuner samt representant fra KS. Brukerrådet ble konstituert 18. juni 2020 og består av:

 • Heidi Brunborg, Lånekassen
 • Kristin Mothes, NAV
 • Terje Haarberg, Norsk helsenett
 • Sven Bjørn Lilleslåtten, Arkivverket
 • Anne Grobstop, NAV
 • Maria Therese Sanna, Oslo kommune
 • Odd-Lasse Worum, Det Digitale Vestre Agder
 • Terje Jensen, Moss kommune
 • Lars Skogan, Unit
 • Suhail Mushtaq, KS

Kontaktperson for brukerrådet er Jørgen Iversen.

Oppdatert: 15. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.