Handlingsplan for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser

Handlingsplanen viser hva som skal til for å øke andelen grønne og innovative offentlige anskaffelser.

Handlingsplan for økt andel klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon
pdf 7.61 MB
Action plan to increase the proportion of green public procurements and green innovation
pdf 3.99 MB

Om handlingsplanen

I stortingsmelding 22 om smartere innkjøp ble det varslet at regjeringen vil komme med en handlingsplan for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser.

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Divisjon for offentlige anskaffelser i DFØ ansvar for handlingsplanen som er utarbeidet i samarbeid med Miljødirektoratet.

Noen av de prioriterte områdene du kan lese mer om i handlingsplanen:

  • Transport
  • Lav- og nullutslippsløsninger
  • Bygg og anlegg
  • Sirkulær økonomi
  • Plast
  • Mat og matsvinn
  • Miljøgifter
Mottatt innspill til handlingsplanen
Regnskap Norge
pdf 161.65 KB
Hedmark fylkeskommune
pdf 822.93 KB

Hedmark fylkeskommune sitt innspill til Klima- og miljøministeren og Difi til Handlingsplanen for grønne og innovative offentlige anskaffelser

asko
pdf 1004.37 KB

Asko sitt innspill til Klima- og miljøministeren og Difi til Handlingsplanen for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser

BNL
pdf 164.63 KB

BNL sitt innspill til handlingsplanen for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser

EPD Norge
pdf 533.12 KB

EPD Norges innspill til handlingsplanen for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser

Klima Østfold
pdf 290.81 KB
Grønt skipsfartsprogram
pdf 106.97 KB

Innspill til handlingsplanen for økt andel grønne og innovative anskaffelser fra Grønt skipsfartsprogram

Norsk Industri
pdf 198.14 KB

Norsk Industri sitt innspill til handlingsplan for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser

Nasjonalt program for leverandørutvikling
pdf 216.58 KB

Innspill til handlingsplanen for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser fra Nasjonalt program for leverandørutvikling

Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV
pdf 106.97 KB
LO
pdf 179.15 KB
El og IT forbundet
pdf 162.77 KB
Greenpeace Norge
pdf 164.71 KB

Greenpeace Norges innspill til handlingsplan for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser

Kystrederiene
pdf 162.71 KB

Kystrederienes innspill til handlingsplanen for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser

Regnskogsfondet
pdf 152.19 KB

Regnskogsfondets innspill til handlingsplanen for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser

Treindustrien
pdf 109.65 KB

Innspill fra Treindustrien til handlingsplan for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser

Solenergiklyngen
pdf 154.38 KB

Innspill fra Solenergiklyngen til Handlingsplanen for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser

Standard Norge
pdf 100.82 KB
IKT-Norge
pdf 86.96 KB

Innspill fra IKT-Norge til handlingsplanen for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser

Trøndelag fylkeskommune
pdf 118.85 KB
Hamar kommune
pdf 57.27 KB
Naturvernforbundet
pdf 161.76 KB

Innspill fra Naturvernforbundet til Handlingsplanen for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser

Inventura
pdf 137.88 KB

Inventura sitt innspill til handlingsplan for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser

TCO
pdf 661.58 KB

TCOs innspill til handlingsplanen for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser

Celsa
pdf 456.72 KB

Celsa sitt innspill til handlingsplanen for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser

PEFC
pdf 119.43 KB

PEFC sitt innspill til handlingsplanen for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser

Avfall Norge
pdf 168.64 KB

Avfall Norge sitt innspill til handlingsplanen for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser

Matvett
pdf 208.52 KB

Matvett sitt innspill til handlingsplanen for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser

Næringsforeningen i Trondheimsregionen
pdf 212.15 KB
Statkraft
pdf 87.72 KB

Statkraft sitt innspill til handlingsplan for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser

Innspillsmøter

I forbindelse med oppstart av arbeidet med handlingsplanen inviterte Difi til innspillmøte i 2019.

Det ble og gjennomført digitale og fysiske innspillsmøter:

Presentasjoner fra innspillmøte på Hamar
Presentasjoner fra innspillmøte i Trondheim

Offentlige anskaffelser som virkemiddel i klimakampen 

Gjort på riktig måte, kan offentlige anskaffelser bidra til lavere utslipp av klimagasser, men hvordan? 

Dette har seniorrådgiver Odd-Olaf Schei vært med å diskutere sammen med senioradvokat i Thommessen, Wenche Sædal, advokat Arnhild Dordi Gjønnes i NHO, Hjalmar Olseth, fagleder i stab på anskaffelser og juridisk, avdeling Infrastruktur og veg i Vestland fylkeskommune, Sigrid Strand-Hanssen, avdelingsleder for Energi og miljø i Asplan Viak og Kåre Fostervold, rådgiver innen næringspolitikk og fag i Avfall Norge.

Du kan se samtalen på youtube.

Oppdatert: 18. desember 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.