Hvor begynner en innovativ anskaffelsesprosess

For å legge til rette for innovasjon i offentlige anskaffelser, bør du involvere markedet i forkant av anskaffelsen. Det gjelder å formidle behovene slik at du gir leverandørene handlingsrom til å finne den beste løsningen for din virksomhet.

Stegene i en innovativ anskaffelsesprosess

Vanlige steg i en innovativ anskaffelse: Beskriv oppgaven som skal løses, beskriv behovet som skal dekkes, inviter leverandører og utviklere til dialog - ender opp som enten en innovasjonsvennlig anskaffelse eller en anskaffelse av innovasjon
Vanlige steg i en innovativ anskaffelse

Kartlegge brukerens behov

I planleggingsfasen av en anskaffelse, bør du gå grundig inn i brukernes behov. Det gjelder å involvere bredt når du kartlegger behovet. Husk på at alle som er involvert i bruken av produktet eller leveransen av tjenesten, er brukere, ikke bare sluttbrukere.

Du kan lese mer om hvordan du gjennomfører en grundig behovsvurdering under anskaffelsesprosessen

Gå i dialog med markedet om mulige løsninger

Gjennom å gå i dialog med markedet får du innsikt i hva som finnes av løsninger i markedet.

  • Kanskje eksisterer det en løsning som lett kan tilpasses slik at det passer ditt behov?
  • Kanskje er det behov for å utvikle noe nytt?

I en dialog med leverandørene kan du for eksempel diskutere veivalg knyttet til valg av prosedyre og utforming av kontrakten.

Du kan lese mer om hvordan du gjennomfører dialog med markedet og kunngjør konkurranse under anskaffelsesprosessen

Forventninger til funksjon og ytelse

For å gi leverandørene handlingsrom, bør du beskrive hvilke behov løsningen skal tilfredsstille og ikke skissere en spesifisert løsning. Dette gjør du ved å formidle dine behov som funksjonskrav og ikke som detaljkrav.

Hvis behovet er å redusere støynivået fra en motorvei, kan for eksempel behovet formidles som en ønsket reduksjon i støynivå (ytelses- eller funksjonskrav), og ikke som et behov for en støyskjerm (krav til valg av løsning).

Du lese mer om ytelses- eller funksjonsspesifikasjoner under anskaffelsesprosessen

Anbudskonkurranse eller utvikling?

Dersom det finnes løsninger i markedet, som lett kan tilpasses for å løse ditt behov, kan du gjennomføre en anbudskonkurranse.

Dersom løsningen ikke finnes, kan det bli aktuelt å gå i gang med en utviklingsprosess. Det finnes flere metoder for å gå i samarbeid med leverandører om å utvikle nye løsninger.

Vi i DFØ står klare til å hjelpe deg med vurderingene av hva som passer ditt behov eller ditt prosjekt. Ta kontakt med oss, eller les mer i veiledningen og verktøyene under.

Her kan du lese mer om metoder for å fremme samarbeid og utvikling

Oppdatert: 23. mai 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.