For leverandører

Her har vi samlet informasjon om hva det betyr å bli leverandør av statlige fellesavtaler.

Statlige fellesavtaler bidrar til god og sunn konkurranse

Vil du bli leverandør av statlige fellesavtaler?

Rammebetingelser

Statens innkjøpssenter er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser, Lov om offentlige anskaffelser med forskrifter. Regelverket gir føringer for hvordan anskaffelsen skal gjennomføres både for offentlige virksomheter og leverandører.

Lov om offentlige anskaffelser § 4 omtaler de grunnleggende prinsippene som oppdragsgiver skal opptre i samsvar med. De grunnleggende prinsippene er konkurranse, likebehandling, etterprøvbarhet, forutberegnelighet og forholdsmessighet.

Statens innkjøpssenter sine anskaffelser blir kunngjort i konkurransegjennomføringsverktøy (KGV), den norske kunngjøringsdatabasen DOFFIN og den europeiske kunngjøringsdatabasen TED.

Elektronisk bruk av avtalene

Det skal legges til rette for elektronisk bruk av avtalene fra Statens innkjøpssenter, fortrinnsvis basert på katalog i elektronisk handelsformat (EHF-format) fra avtaleleverandørene.

Noen av de statlige virksomhetene har egne bestillingsløsninger og kan bruke disse. Virksomheter som ikke har egne løsninger har behov for enkle og intuitive løsninger (ikke fullskala innkjøpsløsninger) som støtter EHF-formatet.

Oppdatert: 14. mars 2023

Kontakt

  • e-post: statens.innkjopssenter [at] dfo.no (statens[dot]innkjopssenter[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.