Hva er innovative anskaffelser?

Her finner du en introduksjon til hva innovative anskaffelser handler om, definisjon og forståelse av hva vi legger i innovasjon, samt hva du kan bruke innovative anskaffelser til.

Hva er innovative anskaffelser?

En innovativ anskaffelse beskriver en situasjon der du som oppdragsgiver har et problem/ utfordring eller en mulighet, som det ikke finnes en løsning for i markedet.

Du kan derfor ikke legge dette ut på anbud på vanlig måte fordi det finnes ingen leverandører som kan levere. Du starter derfor opp en prosess sammen med markedet for å få utviklet en slik løsning, uten at du på forhånd vet hva en slik løsning vil bestå av, hvordan den vil fungere eller se ut. Du etterspør innovasjon.

I en innovativ anskaffelse går man i dialog med markedet før anskaffelsen, formidler behovet og overlater løsningen til leverandørene. For å lykkes med dette er noen elementer særlig viktige:

I noen tilfeller er det til og med mulig å legge opp til å utvikle løsningen gjennom selve anskaffelsesprosessen, for eksempel ved prosedyrer/metoder som konkurransepreget dialog eller innovasjonspartnerskap.

Regjeringen vil at offentlige anskaffelser skal være en drivkraft for innovasjon og omstilling i norsk økonomi. Offentlige innkjøpere har stor mulighet til å bidra til nytenking og utvikling i leverandørmarkedet ved å etterspørre nye og bedre løsninger.

Stortingsmelding 27, Industrien - grønnere smartere og mer nyskapende

Definisjon av innovasjon og innovative anskaffelser

I FOA defineres innovasjon som: innføring av en ny eller betydelig forbedret vare, tjeneste eller prosess, inkludert produksjons-, bygge- eller anleggsprosesser, en ny markedsføringsmetode eller en ny organisasjonsmetode innen forretningspraksis, arbeidsplassorganisering eller eksterne relasjoner.

Innovasjon skal være noe nytt og nyttig som og som i siste instans tas i bruk og skaper verdi. Verdi kan vurderes på flere måter, for eksempel:

  • Økonomi og kost-/nytte (hvilke verdier skaper løsningen opp mot hva det koster å implementere og drive den?)
  • Kvalitet og redusert feilprosent
  • Effektivitet og produktivitet
  • Livskvalitet og tilfredshet
  • Omdømme og kundevennlighet
  • Brukervennlighet og enklere brukergrensesnitt

Basert på definisjonen at innovasjon er noe nytt og nyttig som er tatt i bruk og skaper verdi, handler innovative anskaffelser om å utvikle morgendagens løsninger for offentlig sektor og skape grobunn for nye kommersielle ideer og næringsutvikling. I innovative anskaffelser søker man å utvikle et leverandørmarked for løsninger som ikke finnes. Et viktig kjennetegn ved innovative anskaffelser er at man tar utgangspunkt i behov og effekter i stedet for detaljspesifikasjon, standarder og sertifiseringer – dette fordi løsningene må utvikles og testes før de kan anskaffes og kommersialiseres.

Anskaffelseshåndverk som er med på å tilrettelegge for innovative løsninger inkluderer leverandørdialog, behov- og ytelsesbeskrivelser, utforming av tildelingskriterier, utarbeide rettighetsbestemmelser for løsningene som skal utvikles, forhandlinger, prissetting, og kontraktsopsjoner for videreutvikling. DFØ har utviklet en rekke verktøy og maler som legger til rette for dette, i tråd med gjeldende regelverk.

Bruk derfor litt tid på å etablere en felles forståelse for hva som menes med innovasjon og betydningen det har i din sammenheng, virksomhet, prosjekter,  i dine oppgaver osv. En felles forståelse for hva som menes vil bidra til god forventningsavklaring og kobling til målene for anskaffelsene.

Lurer du på om din problemstilling kan egne seg for en innovativ anskaffelse? Ta kontakt med DFØ, så hjelper vi deg på vei!

Les videre

Her finner du mer informasjon om innovative anskaffelser og hvordan gå fram:

Oppdatert: 2. mai 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.