Hva er innovative anskaffelser

Hva innovative anskaffelser handler om, definisjon og forståelse av hva vi legger i innovasjon.

Innovative anskaffelser handler om

I noen tilfeller er det behov for å legge opp til å utvikle løsningen gjennom selve anskaffelsesprosessen, for eksempel ved prosedyrer/metoder som konkurransepreget dialog eller innovasjonspartnerskap.

Regjeringen vil at offentlige anskaffelser skal være en drivkraft for innovasjon og omstilling i norsk økonomi. Offentlige innkjøpere har stor mulighet til å bidra til nytenking og utvikling i leverandørmarkedet ved å etterspørre nye og bedre løsninger.

Stortingsmelding 27, Industrien - grønnere smartere og mer nyskapende

Definisjon av innovasjon og innovative anskaffelser

Innovasjon er noe nytt og nyttig som er tatt i bruk og skaper verdi. Verdi kan vurderes på flere måter, for eksempel:

  • Økonomi og kost-/nytte (hvilke verdier skaper løsningen opp mot hva det koster å implementere og drive den?)
  • Kvalitet og redusert feilprosent
  • Effektivitet og produktivitet
  • Livskvalitet og tilfredshet
  • Omdømme og kundevennlighet
  • Brukervennlighet og enklere brukergrensesnitt

Basert på definisjonen at innovasjon er noe nytt og nyttig som er tatt i bruk og skaper verdi, er innovative offentlige anskaffelser en metode eller måte å gjennomføre anskaffelsesprosessen på, slik at den muliggjør og/eller resulterer i innovasjon. Innovative offentlige anskaffelser handler derfor både om hvordan vi gjennomfører anskaffelser og hva vi kjøper.

Som i alle anskaffelser er utgangspunktet behovet, så er innovasjon en metode å bruke for å dekke behovet på en god måte. Omstilling, mer for mindre, nye utfordringer som følge av aldrende befolkning, klimaendringer og miljøkrav – dette er kjente uttalelser som også er en del av forklaringen på hvorfor skal vi ha innovasjon gjennom anskaffelser.

I FOA defineres innovasjon som: innføring av en ny eller betydelig forbedret vare, tjeneste eller prosess, inkludert produksjons-, bygge- eller anleggsprosesser, en ny markedsføringsmetode eller en ny organisasjonsmetode innen forretningspraksis, arbeidsplassorganisering eller eksterne relasjoner.

Etabler en felles forståelse for hva vi legger i innovasjon

Begrepet innovasjon kan gi mange ulike assosiasjoner og vi kan alle legge mye forskjellig i begrepet. Bare innenfor samme virksomhet, og avdeling, kan folk ha ulike oppfatninger av hva innovasjon er.

Bruk derfor litt tid på å etablere en felles forståelse for hva som menes med innovasjon og betydningen det har i din sammenheng, virksomhet, prosjekter,  i dine oppgaver osv. En felles forståelse for hva som menes vil bidra til god forventningsavklaring og kobling til målene for anskaffelsene.

Sosiale entreprenører som leverandører

Hvordan slippe sosiale entreprenører inn i en offentlig anskaffelsesprosess?

Det offentlig kan samarbeide med sosiale entreprenører for å utvikle og kjøpe nye tjenester for innbyggerne, inn under regelverket for offentlige anskaffelser. Les hvordan i Veileder for offentlige oppdragsgivere i møte med en sosiale entreprenører.

Oppdatert: 31. januar 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord