Før-kommersielle anskaffelser

Før-kommersielle anskaffelser (Pre-Commercial Procurement) er en metode for anskaffelse av forsknings- og utviklingstjenester i henhold til unntaksbestemmelsen i forskriftens § 2-5 (FoU-unntaket).

Før-kommersielle anskaffelser brukes når det er behov for å utvikle løsninger som per i dag ikke finnes i markedet. Utviklingsprosessen organiseres som en innovasjonskonkurranse hvor markedet inviteres til å løse en konkret utfordring. Tanken er å sette i gang flere utviklingsprosjekter på en konkret utfordring.

Utviklingsprosessen deles opp i ulike faser. Utviklingsarbeidet i de ulike utviklingsløpene evalueres etter hver fase. De beste løsningene inviteres videre til neste fase. Minst to konkurrerende leverandører beholdes helt til siste fase. Når utviklingsarbeidet er avsluttet, skjer selve innkjøpet av den utviklede løsningen. Innkjøpet gjennomføres som en separat anskaffelse, som er åpen for alle leverandører.

Metoden legger til rette for at innkjøper og leverandører får en bedre forståelse for behov og krav til løsninger på bestillersiden, og muligheter og begrensninger på leverandørsiden.

Eksempler på før-kommersielle anskaffelser

Forskningsrådet tilbyr finansiering for gjennomføring av før-kommersielle anskaffelser. Det er offentlige virksomheter som kan søke om midler. På Forskningsrådets websider kan du leser mer om ordningen og om gjennomførte og pågående prosjekter - eksempler før-kommersielle anskaffelser.

Før-kommersiell anskaffelse eller innovasjonspartnerskap?

En før-kommersiell anskaffelse og et innovasjonspartnerskap ser like ut ved at konkurransen i begge tilfeller organiseres som en stegvis prosess med evaluering etter hver FoU-fase. Men det finnes noen forskjeller:

  • I en før-kommersiell anskaffelse skjer innkjøpet av utviklingen og innkjøpet for å dekke behovet/utfordringen i separate kontrakter. I et innovasjonspartnerskap kombineres utviklingsdelen og innkjøpet av utviklede løsninger i en og samme kontrakt
  • Ulik juridisk plattform i anskaffelsesregelverket
    • Utviklingsarbeidet i en før-kommersiell anskaffelse skjer i henhold til FoU-unntaket
    • Innovasjonspartnerskap er en separat prosedyre i regelverket
  • I et innovasjonspartnerskap skal utviklingskontrakter inngås med forhandling. Det er ikke krav til dette for en før-kommersiell anskaffelse

Før-kommersielle anskaffelser - illustrasjon av metoden

Eksempler
Oppdatert: 27. september 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord