Før-kommersielle anskaffelser

Før-kommersielle anskaffelser (Pre-Commercial Procurement) er en metode for å anskaffe forsknings- og utviklingstjenester. Metoden passer når du har behov for å utvikle løsninger som ikke finnes i markedet fra før. Når utviklingsarbeidet er ferdig, skjer et eventuelt kjøp av den utviklede løsningen i en separat anskaffelse.

En før-kommersiell anskaffelse er unntatt lov og forskrift om offentlige anskaffelser etter unntaksbestemmelsen i FOA § 2-5. Det er to vilkår som må være oppfylt for at unntaket skal gjelde. Det første vilkåret er at hovedelementet i kontrakten må være forskning og utvikling (FoU). Det andre vilkåret er enten at oppdragsgiver ikke betaler fullt ut for FoU-tjenesten eller at utbyttet fra FoU-tjenesten ikke tilfaller oppdragsgiver fullt ut i hans virksomhet. Du kan lese mer om unntaket her: Unntak for enkelte FoU-kontrakter | Anskaffelser.no  

Metoden før-kommersielle anskaffelser er utviklet av EU-kommisjonen. Kjøp av forsknings- og utviklingstjenester som følger denne metoden blir i utgangspunktet ikke ansett som statsstøtte. ESA har utarbeidet nærmere retningslinjer for vurderingen: State aid for research and development and innovation (eftasurv.int), punkt 2.3.  

Utviklingsarbeidet i en før-kommersiell anskaffelse organiseres som en innovasjonskonkurranse, hvor flere aktører i markedet inviteres til å jobbe parallelt med å løse din konkrete utfordring. I en slik prosess får du en bedre forståelse for om løsningene egner seg for en senere kommersiell anskaffelse, uten å forplikte deg et kjøp. Leverandørene får bedre forståelse av brukerbehovet, samtidig som de får delfinansiert utviklingsarbeidet, som de også kan gjøre nytte av i andre sammenhenger.

Utviklingsarbeidet deles inn i ulike faser. På slutten av hver fase blir utviklingsarbeidet evaluert, og leverandørene med de hittil beste løsningene inviteres videre til neste fase. Minst to konkurrerende leverandører beholdes helt til siste fase. Dette sikrer mulighet for at minst to tilbydere kan delta i en potensiell kommersiell anskaffelse etter det at utviklingsløpet er gjennomført.

Mer om fasene i en før-kommersiell anskaffelse

Maler

Ta kontakt med DFØ hvis du trenger bistand i ditt prosjekt, eller i vurderingen av et prosjekt. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.

Eksempler på før-kommersielle anskaffelser

Forskningsrådet tilbyr finansiering for gjennomføring av før-kommersielle anskaffelser. I tillegg tilbys prosjektmidler der du kan utforske om din problemstilling egner seg for en slik prosess. Det er offentlige virksomheter eller sammenslutning av slike som kan søke om midlene. På Forskingsrådets nettsider kan du lese mer om finansieringsordningen og om pågående og gjennomførte prosjekter.  

Oppdatert: 16. mai 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.