StartOff

StartOff var et program for innovative anskaffelser, hvor offentlige oppdragsgivere fikk utviklet løsninger på sine behov, gjennom en prosess spesialtilpasset oppstartsselskaper. Programmet er nå avsluttet, men denne innovative anskaffelsesmetodikken kan fortsatt benyttes.

StartOff ble lansert i 2020 for å koble innovasjonskraften i oppstartsmarkedet med behov og utfordringer i offentlig sektor. Gjennom et smidig utviklingsløp som gikk over 6 måneder, fikk offentlige oppdragsgivere utviklet en minimumsløsning i samarbeid med en innovativ leverandør. Leverandøren ble på sin side kompensert gjennom hele prosessen, og fikk rettighetene til det som ble utviklet.

Programmet var et samarbeid mellom Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) og Leverandørutviklingsprogrammet (LUP). Ordningen var administrert av DFØ. StartOff-prosessen ga den offentlige oppdragsgiveren og leverandøren et helhetlig tilbud, med fasilitering, fagkompetanse og markedsføring for å kunne lykkes.

I statsbudsjettet for 2024 besluttet regjeringen å avvikle ordningen, men fire prosjekter vil sluttføres i 2024. I løpet av levetiden til programmet ble 21 prosjekter gjennomført, for både statlige og kommunale offentlige virksomheter.

Om StartOff-metodikken og prosessen

Utgangspunktet for StartOff-prosjekter var problemstillinger eller utfordringer offentlige virksomheter søkte å få løst. StartOff-teamet bisto med

 • en egen prosjektleder som veiledet gjennom hele gjennomføringen
 • en behovsekspert som hjalp til med å omformulere utfordringen til et behov
 • kontrakts- og jussekspertise på innovative anskaffelser
 • en startup-ekspert som bygget bro fra behovet til det kommersielle potensialet og startup-økosystemet

Problemstillinger som egnet seg som StartOff-prosjekter, hadde gjerne følgende kjennetegn:

 • De kan avgrenses fra andre prosesser/systemer i den offentlige virksomheten.
 • De har en tydelig eier internt, samt god forankring.
 • Det finnes idéer om løsninger i markedet.
 • Den offentlige virksomheten er åpen for helt nye løsninger.
 • En tenkt løsning har et tydelig potensiale for skalering.
 • Omfang og størrelse lar seg løse innenfor StartOff-rammene.

StartOff-prosessen

Illustrasjon av StartOff-prosessen. Fase 1: sende inn idéskisse (varer i 4 uker). Fase 2: utforske alternativer (varer i 3 uker, hvor topp 3 leverandører deltar mot et vederlag på 50 000,- hver). Fade 3: utvikle løsning (varer i 15 uker, hvor en valgt leverandører får et vederlag på 450 000,-). Fase 4: demonstrere resultat (varer i 2 uker).
Figur: StartOff-prosessen

StartOff-prosessen er delt opp i ulike faser:

 • Nullfase: før prosjektoppstart bistår StartOff med å definere og finne riktig utfordring og omfang.
 • Identifisere behov: i de tre første ukene av prosessen blir utfordringen omformulert til et behov, som artikuleres i et behovsdokument og en utfordringsvideo.
 • Invitere til idéskisse: sammen med konkurransereglene og idéskissemalen blir behovsdokumentet og utfordringsvideoen utlyst som en konkurranse, hvor startups har fire uker på å sende inn sin idéskisse.
 • Evaluere idéskisser: De seks beste idéskissene velges ut til intervju, og de tre beste selskapene velges til neste fase.
 • Utforske alternativer: I denne fasen har selskapene tre uker på seg til å utvikle et fullstendig løsningsforslag mot et vederlag på 50 000,-. Ved slutten av disse tre ukene pitcher selskapene sine løsninger og en vinner velges.
 • MVP-utvikling: Vinnerselskapet får et vederlag på 450 000,- og har 15 uker på å utvikle en minimumsløsning (MVP), som deretter demonstreres.
 • Veien videre: Ved fullstendig MVP går prosjektet over i en ordinær anskaffelse, i videreutvikling eller andre former for veien videre.
Konkurranser og utviklede løsninger

Gjennomførte og pågående konkurranser med tilhørende løsninger

Virksomhetene bak StartOff og kontaktinformasjon

StartOff-metodikken kan fortsatt benyttes. Ta kontakt med StartOffs samarbeidsvirksomheter dersom du ønsker mer informasjon eller bistand.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings logo

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring er regjeringens fagorgan på innovative anskaffelser. DFØ utarbeider veiledning, verktøy, og maler som konkurransegrunnlag og kontrakter for gjennomføring av innovative anskaffelser. I tillegg bistår de med operativ bistand til offentlige oppdragsgivere i gjennomføringen av innovative og innovasjonsvennlige anskaffelser. 

 

Kontaktperson: 
Sissel Kristin Hoel, sisselkristin.hoel@dfo.no

Digitaliseringsdirektoratets logo

Digitaliseringsdirektoratet sitt samfunnsoppdrag er å være regjeringens fremste verktøy for raskere og mer samordnet digitalisering av samfunnet - i tett samarbeid med mange andre aktører i både offentlig og privat sektor.

 

Kontaktperson: 

Fredrik Danker Monsen, fredrikdanker.monsen@digdir.no

Leverandørutviklingsprogrammets logo

Leverandørutviklingsprogrammet hjelper offentlige virksomheter med innovative anskaffelser. LUP kan gi operativ bistand i utvikling eller kjøp av nye løsninger, og strategisk støtte for å få på plass en mer innovasjonsvennlig anskaffelsespraksis. 

 

Kontaktperson:

Harald Aas, harald.aas@lup.no
 

Oppdatert: 24. juni 2024

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.