COWI og Loopfront er vinner av Trondheim kommune sin konkurranse "Klar til bruk"

Bygg- og anleggsbransjen er den næringen med høyest utslipp av klimagasser, men har samtidig et stort sirkulært potensial. Trondheim kommune ønsker, med bistand fra COWI og Loopfront, å bli den første norske byen som ombruker byggematerialer i stor skala, og vil inspirere andre kommuner til å følge etter.

Bakgrunn for konkurransen

I Norge rives det i dag over 22 000 bygninger i året. Svært få materialer fra disse bygningene ombrukes.

Både privat og offentlig sektor jobber for en mer miljøvennlig bygg- og anleggsbransje, der ombruk er et viktig tiltak for å nå de ambisjonene som er satt. Trondheim kommune ønsker å utnytte skaperkraften i oppstartsmarkedet for å øke ombruksgraden fra bygninger kommunen river. Med dette bakteppet ønsket Trondheim kommune å benytte seg av StartOff som virkemiddel for å samarbeide med oppstartsmarkedet om å utvikle en ny løsning tilpasset deres behov. I juni lyste dermed kommunen ut konkurransen “Klar til bruk”.

Suzanne Øverlie, leder for satsningen "Fra avfall til ressurs" i Trondheim kommune, forklarer:

Det som appellerte til oss med å utlyse en StartOff-konkurranse, er at oppstartsmiljøene er innovative og nytenkende, og at det blir utviklet en minimumsløsning på kort tid. Noe som gjør at løsningen kan tas i bruk raskt. Det er viktig å få flere aktører med på denne reisen.

COWI og Loopfront vant konkurransen

Det kom inn en rekke forslag til løsninger, men til slutt stakk COWI og Loopfront sitt forslag til løsning av med seieren. De er nå i gang med utvikling av løsningen i samarbeid med Trondheim kommune, og skal mot slutten av februar vise frem en minimumsløsning av endelig løsning. Løsningen er et digitalt hjelpemiddel som ved hjelp av veiledning, eksisterende dokumentasjon og KI gjør det enklere å  vurdere om det brukte byggematerialet kan ombrukes, og gjøre et brukt byggemateriale klar til ombruk.

Petter Nerbye fra Trondheim kommune i en lagerbygning med deler
Foto: Bjarne Berntsen, Trondheim eiendom
Petter Nerbye, gjenbrukskoordinator i Trondheim kommune

Petter Nerbye, gjenbrukskoordinator i Trondheim kommune, forklarer at løsningen har et stort kommersielt potensial:

Det er stor pågang blant både byggherrer og entreprenører ute i markedet, som skriker etter en løsning for hvordan man kan redokumentere byggematerialer, så den leverandøren som klarer å trylle frem en løsning her, har nok gode fremtidsutsikter.

Betydning av løsningen

Trondheim kommune må redusere klimafotavtrykket betydelig fremover og bli betraktelig bedre på avfallsreduksjon i tillegg til å øke graden av ombruk og gjenbruk i kommunen. Bygg- og anlegg står for en stor del av klimagassutslippet og kommunen er godt i gang etter å ha etablert Gjenbrukslageret for brukte materialer på Nyhavna i januar 2022. Gjenbrukslageret har ført til avfalls- og kostnadsbesparelse ettersom mange brukte byggematerialer blir brukt på nytt. Men siden det ikke finnes en god resertifiseringsløsning, er det mange aktører som vegrer seg for å benytte brukte byggematerialer i stor skala, og her kommer oppstartsmiljøet inn gjennom StartOff.


Fredrik Danker Monsen


Fredrik Danker Monsen, StartOff/Digdir
Prosjektleder

Publisert: 13. desember 2023 Oppdatert: 6. juni 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.