Styringsparametere og statistikk om innkjøp

Bruk av styringsinformasjon på anskaffelsesområdet er viktig for virksomhetsstyringen. For å nyttiggjøre seg av data for styring trengs det mål gjennom utarbeidelse av styringsparametere/KPI-er for ulike områder.

Jo mer detaljerte data, jo bedre mulighet har du for å få korrekt og detaljert styringsinformasjon. Styringsinformasjonen må være nyttig, korrekt og rettidig og fremlegges jevnlig for de rette beslutningstakerne i virksomheten.

Les mer om bruk av styringsparametere:

Statistikk

Se oversikt over utgifter til innkjøp av varer og tjenester i offentlig sektor og utgifter til innkjøp i statsforvaltningen. Sjekk din virksomhet også!

Denne siden viser til tilgjengelig statistikk og analyse som Digdir har samlet innenfor området anskaffelser. Du finner statistikk om digitalisering også. Se oversikt over utgifter til innkjøp av varer og tjenester i offentlig sektor og utgifter til innkjøp i statsforvaltningen.

Her finner du oversikt over nøkkeltall og statistikk om offentlig forvaltning:

Oppdatert: 15. desember 2022

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord