Styringsparametere og statistikk om innkjøp

Bruk av styringsinformasjon på anskaffelsesområdet er viktig for virksomhetsstyringen. For å nyttiggjøre seg av data for styring trengs det mål gjennom utarbeidelse av styringsparametere/KPI-er for ulike områder.

Jo mer detaljerte data, jo bedre mulighet har du for å få korrekt og detaljert styringsinformasjon. Styringsinformasjonen må være nyttig, korrekt og rettidig og fremlegges jevnlig for de rette beslutningstakerne i virksomheten.

Les mer om bruk av styringsparametere:

Statistikk

Se statistikk og nøkkeltall om innkjøp i offentlig sektor generelt, samt på klima- og miljøområdet og innovasjon i anskaffelser. Dette inkluderer statistikk om kunngjøringer på Doffin, samt utgifter til offentlig innkjøp. Nettsidene viser også statistikk om grønne offentlige anskaffelser, inkludert andel klima- og miljøvennlige anskaffelser og klimafotavtrykket til offentlig innkjøp. I tillegg vises statistikk om innovasjon i anskaffelser.

Oppdatert: 26. april 2024

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.