Program for digitale anskaffelser

Program for digitale anskaffelser har som mål å etablere en heldigital anskaffelsesprosess for offentlig sektor i løpet av 2024. Å legge til rette for besparelser/effekter hos offentlige virksomheter og leverandører er hovedmålet til programmet.

Samfunnsøkonomiske effekter

Samlet sett skal programmet tilrettelegge for samfunnsøkonomiske effekter for  3,6 milliarder kroner i syvårsperioden 2018-2024. Ett av områdene hvor det er muligheter for å oppnå effekter, er reduksjon av tidsbruk i hele anskaffelsesprosessen. 

Programmet skal legge til rette for å gjenbruke data i digitale verktøy, utnytte funksjonalitet og skape en sømløs digital prosess mellom verktøyene. I dette ligger det et stort mulighetsrom, både for den enkelte virksomhet/leverandør og samfunnet som helhet. Vi omtaler dette som digitalisering av anskaffelsesprosessen. 

Alle data knyttet til anskaffelser bør kunne hentes ut digitalt og anvendes til ulike formål. Dette forutsetter at digitale verktøy benyttes og at informasjonen er strukturert eller kan struktureres. 

Bedre intern styring og redusert ressursbruk

Digitalisering vil også gi en rekke andre gevinster, ved at den interne styringen av anskaffelsene styrkes og ressursbruken for både oppdragsgiverne og leverandørene reduseres. I dag stiller regelverket krav om at enkelte delprosesser i gjennomføringen av anskaffelser skal foregå elektronisk, men for å hente ut det fulle potensialet ved digitaliseringen, bør hele anskaffelsesprosessen bli digital. 

Politiske føringer

Regjeringen vil at alle offentlige virksomheter innen utgangen 2024 skal bruke digitale verktøy i hele anskaffelsesprosessen og at det skal være sømløs informasjonsflyt mellom de ulike digitale løsningene. (ref. Mld.St.22 2018-2019) – spesielt kapittel 16 Digitalisering. Programmet skal løpende vurdere om det skal stilles flere obligatoriske krav til bruk av digitale verktøy. 

Program for digitale anskaffelser ble etablert i 2018.

eForms

Oppdatert: 15. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.