Anskaffelsesråd for offentlige anskaffelser

Anskaffelsesrådet for offentlige anskaffelser er et rådgivende organ for prioriteringer på anskaffelsesområdet, og ledes av divisjonsdirektør Dag Strømsnes.

Anskaffelsesrådet møtes 2-4 ganger i året og har flere oppgaver. Anskaffelsesrådet skal identifisere og belyse behov for utviklingsområder. Blant annet gi innspill til innretning av tjenestetilbud, prosjekter og utviklingstrekk på kritiske områder. Samt vurdere virkemidler, metodeutvikling og kompetansetiltak som er satt i verk av Anskaffelsesdivisjonen i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Leder:

Dag Strømsnes, divisjonsdirektør for anskaffelsesdivisjonen i DFØ

Sekretær:

Mona Stormo Andersen (DFØ)

Representanter for Fylkeskommunalt innkjøpsforum (FI):

Hans Jørgen Kibsgaard (Nordland fylkeskommune) 

 

Representanter for KS innkjøpsforum (KSI):

 

KS advokatene

Lin Helliesen (Stavanger kommune)

Tommy Hestem (Asker kommune)

Kristine Vigander

Representanter for statlige virksomheter og foretak:

Grethelinn Rasmussen (NMBU)

Hanna Meland (Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon, DSS)

Jacob Landsvik (Universitetet i Oslo)

Karina Stehl (NSB)

Hege Brinchmann (NAV)

Erlend Leinum (skatteetaten)

Avdelingsledere fra DFØ:

Marit Holter Sørensen (Partnere og leverandører)
Andrè Hoddevik (Teknologi og støtte)
Anna Katrine Asprem (Styring og kompetanse)
Anne Cathrine Jacobsen (Anskaffelsesprosessen)

 

Under finner du referater og presentasjoner fra anskaffelsesrådets senere møter med de nyeste øverst.

16.mai 2019

12.oktober 2018

20181012 Program anskaffelsesrådet
pdf 1 MB
Referat anskaffelsesrådet 12.10.2018
pdf 90.35 KB

4. april 2018

2018-04-04_referat_anskaffelsesradet.pdf
pdf 558.01 KB
Oppdatert: 15. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord