Anskaffelsesråd for offentlige anskaffelser

Anskaffelsesrådet for offentlige anskaffelser er et rådgivende organ for prioriteringer på anskaffelsesområdet, og ledes av divisjonsdirektør Dag Strømsnes.

Anskaffelsesrådet møtes 2–4 ganger i året og har flere oppgaver. Anskaffelsesrådet skal identifisere og belyse behov for utviklingsområder. Blant annet gi innspill til innretning av tjenestetilbud, prosjekter og utviklingstrekk på kritiske områder. Samt vurdere virkemidler, metodeutvikling og kompetansetiltak som er satt i verk av Anskaffelsesdivisjonen i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Deltakerne i Anskaffelsesrådet og brukerutvalget

Leder:

Dag Strømsnes, divisjonsdirektør for anskaffelsesdivisjonen i DFØ

Sekretær:

Mona Stormo Andersen (DFØ)

Representanter for Fylkeskommunalt innkjøpsforum (FI):

Hans Jørgen Kibsgaard (Nordland fylkeskommune) 

 

Representanter for KS innkjøpsforum (KSI):

 

KS advokatene

Lin Helliesen (Stavanger kommune)

Tommy Hestem (Asker kommune)

Kristine Vigander

Representanter for statlige virksomheter og foretak:

Grethelinn Rasmussen (NMBU)

Hanna Meland (Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon, DSS)

Jacob Landsvik (Universitetet i Oslo)

Karina Stehl (NSB)

Hege Brinchmann (NAV)

Erlend Leinum (skatteetaten)

Avdelingsledere fra DFØ:

Marit Holter Sørensen (Partnere og leverandører)
Andrè Hoddevik (Teknologi og støtte)
Anna Katrine Asprem (Styring og kompetanse)
Anne Cathrine Jacobsen (Anskaffelsesprosessen)

Møtereferat

Under finner du referater og presentasjoner fra anskaffelsesrådets senere møter.

16.mai 2019
12. oktober 2018
4. april 2018
Oppdatert: 26. april 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.