Effektivisering gjennom anskaffelser

Virksomheten din kan trolig spare minst 3-6 % av relevant innkjøpsvolum ved å systematisk effektivisere anskaffelsene. DFØs modell viser hvordan du kan starte opp arbeidet.

Anskaffelser utgjør ofte ca. 40 - 60 % av en offentlig virksomhets samlede kostnader.

Totalt hadde statsforvaltningen ca. 130 mrd NOK i innkjøpsvolum i 2016. Samlede utgifter til innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor i 2015 var på 480 mrd NOK.

Det offentlige bruker både mye tid og penger på innkjøp av varer og tjenester. Effektive innkjøp kan derfor gi besparelser for de aller fleste offentlige virksomheter. Tidligere studier har vist et rom for besparelser på mellom 3 og 6 % av relevant innkjøpsvolum.

Hvordan effektivisere anskaffelsene

For å effektivisere anskaffelsene må alle utgifter knyttet til innkjøp sees i sammenheng. Det holder ikke å kun å ha oppmerksomhet på enkeltkonkurranser eller å følge opp en og en avtale.

Figur tiltak/virkemidler

Figuren viser en 4-stegs modell for arbeidet med effektivisering av anskaffelsesområdet.

Modellen legger til grunn at virksomheten har en etablert anskaffelsesprosess som definerer aktivitetene som skal gjennomføres. Hvis dere ikke allerede har en anskaffelsesprosess, anbefaler vi at dere tar utgangspunkt i Anskaffelsesprosessen.

Statens innkjøpssenters fellesavtaler

I snitt regner Statens innkjøpssenter med at etatene vil spare mellom fem og ti prosent ved å benytte seg av fellesavtaler, sammenlignet med i dag. Regelen er at de nye fellesavtalene vil gi lavere eller minst like gode priser som de statlige virksomhetene har hver for seg i dag. Se video om Statens innkjøpssenter.

Digitalisering av anskaffelsesprosessen

For å digitalisere prosessen vil et konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) være nødvendig. En ny rapport fra Oslo Economics viser at bruk av konkurransegjennomføringsverktøy gir effektiviseringsgevinster.  Les mer om KGV og hvordan du anskaffer et slikt system.

Effektivisering i 4 steg

Oppdatert: 30. januar 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord