Steg 2 - Oversikt over avtaler

I Steg 2 skal du skaffe oversikt over hvilke avtaler som er inngått og som gjelder. Dette er en forutsetning for å starte måling av avtaledekning og avtalelojalitet.

Avtaleoversikten skal/bør gi informasjon om (se også mal for avtaleoversikt nederst på siden):

  • Startdato for kontrakt
  • Sluttdato for kontrakt
  • Eventuelle opsjoner
  • Kontraktsansvarlig
  • Innhold (hva gjelder kontrakten for)
  • omfang/volum (anslått verdi)
  • Innkjøpskategori

Hensikten med oversikten er å kunne planlegge videre avtaleinngåelse, hindre overlapping av avtaler, være i forkant ved behov for nye avtaler/utløp av gamle avtaler, samt etablere grunnlag for å måle avtaledekning og avtalelojalitet.

Avtaledekning og avtalelojalitet

Forbedring av avtaledekning og avtalelojalitet er kanskje de beste grepene for effektivisering av anskaffelser. Avtaledekning er et mål på hvor mye av virksomhetens innkjøpsvolum som er dekket av avtaler. Dokumenterte avtaler gir virksomheten styring på pris og kontraktbetingelser, og muligheter for sanksjonering dersom leveransene ikke er som avtalt.

En høy avtaledekning sikrer ikke nødvendigvis effektive avtaler, men øker sannsynligheten for at anskaffelsene er gjennomført i henhold til virksomhetens anskaffelsesprosess. En godt kommunisert avtaleoversikt vil synliggjøre inngåtte avtaler og gjør det enklere for brukerne å gjøre avrop på disse.

Avtalelojalitet viser hvor stor del av kjøpene som faktisk kjøpes på inngåtte avtaler. Høy lojalitet til inngåtte avtaler sikrer volumkonsentrasjon, styring av pris og kontraktbetingelser.

Statlige fellesavtaler

Statens innkjøpssenter skal inngå og forvalte felles avtaler for statlige virksomheter. Avtalene sikrer ataledekning innenfor sine områder.  Se oversikt over statlige fellesavtaler.

Forslag til relevante styringsparametere (KPIer)

  • Avtaledekning (volum av innkjøp dekket av avtaler/volum av innkjøp totalt)
  • Avtalelojalitet (volum av innkjøp foretatt på avtaler/volum av innkjøp dekket av avtaler)

Maler

Oppdatert: 12. desember 2022

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.