Terskelverdier for offentlige anskaffelser

For anskaffelser underlagt anskaffelsesforskriften har anskaffelsens anslåtte verdi betydning for hvilke deler av regelverket som må følges.

Komplett oversikt over nye terskelverdier

Oversikt nye EØS-terskelverdier 2024-26
pdf 153.72 KB

Viktige terskelverdier

Terskelverdier Tillatte anskaffelsesprosedyrer

Del I:

 • Alle kontrakter med en verdi mellom 100 000 kr og 1,3 MNOK ekskl. mva. (uansett hvem som anskaffer, og hva som kjøpes).
 • Kontrakter om kjøp av helse- og sosialtjenester under 7,8 MNOK ekskl. mva.

 

Ingen spesiell prosedyre. Grunnleggende prinsipper og bestemmelser i FOA kap. 7 må følges.

Del I og II:

 • Statlige myndigheters vare- og tjenestekontrakter og plan- og designkonkurranser med en verdi mellom 1,3 og 1,49 MNOK ekskl. mva.
 • Kontrakter med en verdi mellom 1,3 og 2,3 MNOK ekskl. mva. for alle unntatt statlige myndigheter
 • Alle bygge- og anleggskontrakter med en verdi mellom 1,3 og 57,8 MNOK ekskl. mva.
 • Kontrakter om særlige tjenester med en verdi som er lik eller overstiger 1,3 MNOK ekskl. mva. 
  Merk: I tillegg gjelder noen bestemmelser i del III for denne type anskaffelser når verdien overstiger EØS-terskelverdien for særlige tjenester på 7,8 MNOK ekskl. mva.

 

Åpen tilbudskonkurranse (FOA § 8-3)

Begrenset tilbudskonkurranse (FOA § 8-3)

Del I og III:

 • Vare- og tjenestekontrakter med en verdi som er lik eller overstiger 1,49 MNOK ekskl. mva. for statlige myndigheter
 • Vare- og tjenestekontrakter med en verdi som er lik eller overstiger 2,3 MNOK ekskl. mva. for alle andre virksomheter
 • Bygge- og anleggskontrakter med en verdi som er lik eller overstiger 57,8 MNOK ekskl. mva.

 

Åpen og begrenset anbudskonkurranse (FOA § 13-1 (1))

Konkurranse med forhandlinger (FOA § 13 (2))

Konkurransepreget dialog (FOA § 13 (2))

Innovasjonspartnerskap (FOA § 13 (3))

Del VI:

 • Kontrakter om kjøp av helse- og sosialtjenester med en verdi som er lik eller overstiger 7,8 MNOK ekskl. mva.
Egne prosedyrebestemmelser
Oppdatert: 12. april 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.