Terskelverdier for offentlige anskaffelser

For anskaffelser underlagt forskrift om offentlige anskaffelser (klassisk sektor) har anskaffelsens anslåtte verdi betydning for hvilke deler av regelverket som må følges.

Viktige terskelverdier

Terskelverdier 

Tillatte anskaffelsesprosedyrer

Del I:

  • Alle kontrakter av verdi mellom 100 000 kr og 1,3 mill. kr ekskl. mva. (uansett hvem som anskaffer, og hva som kjøpes).
  • Kontrakter om kjøp av helse- og sosialtjenester for under 7,8 mill. kr ekskl. mva.

 

Ingen spesiell prosedyre. Grunnleggende prinsipper og bestemmelser i FOA kap.7 må følges.

Del I og II:

  • Statlige myndigheters vare- og tjenestekontrakter og plan- og designkonkurranser av verdi mellom 1,3 og 1,4 mill. kr ekskl. mva.
  • Kontrakter av verdi mellom 1,3 og 2,2 mill. kr ekskl. mva. for alle unntatt statlige myndigheter
  • Alle bygge- og anleggskontrakter av verdi mellom 1,3 og 56 mill. kr ekskl. mva.
  • Kontrakter om særlige tjenester til en verdi over 1,3 mill. kr ekskl. mva. Merk: I tillegg gjelder noen bestemmelser i Del III for denne type anskaffelser når verdien overstiger EØS-terskelverdien for særlige tjenester på 7,8 mill. ekskl. mva.

 

Åpen tilbudskonkurranse (FOA § 8-3)

Begrenset tilbudskonkurranse (FOA § 8-3)

Del I og III:

  • Vare- og tjenestekontrakter til en verdi av over 1,4 mill. kr ekskl. mva. for statlige myndigheter
  • Vare- og tjenestekontrakter til en verdi av over 2,2 mill. kr ekskl. mva. for alle andre virksomheter
  • Bygge- og anleggskontrakter av verdi over 56 mill. kr ekskl. mva.

 

Åpen og begrenset anbudskonkurranse (FOA § 13-1 (1))

Konkurranse med forhandlinger (FOA § 13 (2))

Konkurransepreget dialog (FOA § 13 (2))

Innovasjonspartnerskap (FOA § 13 (3))

Kontrakter om helse- og sosialtjenenester for over 7,8 mill. kr ekskl. mva.

Egne prosedyrebestemmelser

På regjeringen.no finner du mer informasjon om terskelverdier samt oversikt over gjeldene EØS-terskelverdier.

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.