Terskelverdier for offentlige anskaffelser

For anskaffelser underlagt forskrift om offentlige anskaffelser (klassisk sektor) har anskaffelsens anslåtte verdi betydning for hvilke deler av regelverket som må følges.

Viktige terskelverdier

Terskelverdier 

Tillatte anskaffelsesprosedyrer

Del I:

Alle kontrakter av verdi mellom 100 000 kr og 1,3 mill. kr ekskl. mva. (uansett hvem som anskaffer, og hva som kjøpes)

Kontrakter om kjøp av helse- og sosialtjenester for under 7,2 mill. kr ekskl. mva.

 

Ingen spesiell prosedyre. Grunnleggende prinsipper og bestemmelser i FOA kap.7 må følges.

Del I og II:

Vare- og tjenestekontrakter til en verdi av mellom 1,3 mill. og 2,05 mill. kr ekskl. mva. for alle unntatt statlige myndigheter

Alle bygge- og anleggskontrakter til en verdi av mellom 1,3 mill. og 51,5 mill. kr ekskl. mva. (uansett hvem som anskaffer)

Kontrakter om særlige tjenester til en verdi over 1,3 mill. kr ekskl. mva. Merk: I tillegg gjelder noen bestemmelser i Del III for denne type anskaffelser når verdien overstiger EØS terskelverdien for særlige tjenester på 7,2 mill. ekskl.mva.

 

Åpen tilbudskonkurranse (FOA § 8-3)

Begrenset tilbudskonkurranse (FOA § 8-3)

Del I og III:

Vare- og tjenestekontrakter til en verdi av over 1,3 mill. kr ekskl. mva. for statlige myndigheter

Vare- og tjenestekontrakter til en verdi av over 2,05 mill. kr ekskl. mva. for alle andre virksomheter

 Bygge- og anleggskontrakter til en verdi av over 51,5 mill. kr ekskl. mva. (alle virksomheter) 

 

Åpen og begrenset anbudskonkurranse (FOA § 13-1 (1))

Konkurranse med forhandlinger (FOA § 13 (2))

Konkurransepreget dialog (FOA § 13 (2))

Innovasjonspartnerskap (FOA § 13 (3))

Kontrakter om helse- og sosialtjenenester for over 7,2 mill. kr ekskl. mva.

Egne prosedyrebestemmelser

På regjeringen.no finner du mer informasjon om terskelverdier samt oversikt over gjeldene EØS-terskelverdier.

Oppdatert: 4. januar 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord