Steg 4 - Strategiske virkemidler

I Steg 4 skal du vurdere strategiske grep. Kategoristyring av innkjøpene og digitalisering av anskaffelsesprosessen er eksempler på slike grep.

Før dere vurderer strategiske grep, må dette være forankret i virksomhetens anskaffelsesstrategi.

Les mer om anskaffelsesstrategi og hvordan dere kan utarbeide den

Kategoristyring

De analysene du allerede har gjennomført i Steg 1-3, spesielt spendanalysen, har gitt deg et innblikk i de ulike innkjøpskategoriene. Les mer om kategoristyring av innkjøp.

Heldigitalisering av anskaffelsesprosessen

Digitalisering av offentlige innkjøp vil si å bruke elektroniske verktøy i planleggingen, gjennomføringen og oppfølgingen av et kjøp av en vare eller tjeneste.

Digitalisering dreier seg om å ta i bruk ulik programvare dels internt i virksomheten og dels mellom virksomheten og eksterne leverandører.

Les mer om gevinster ved digitalisering.

Oppdatert: 8. november 2018

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord