Anskaffelsesstrategi

En anskaffelsesstrategi skal gi svaret på hva som er det viktigste vi må gjøre for å få gode anskaffelser i vår virksomhet.

Anskaffelsesstrategi viser virksomhetens overordnede veivalg og satsinger for anskaffelser. Den prioriterer endringer virksomheten skal gjennomføre for å nå sine overordnede og langsiktige mål.

Økonomiregelverket om anskaffelser: Virksomheten skal etablere systemer og rutiner som sikrer at anskaffelser av varer og tjenester skjer på en effektiv og forsvarlig måte.

Hvorfor bør virksomheten ha en strategi for innkjøp?

  • Innkjøp utgjør ofte en stor del av virksomhetens totale budsjett.
  • Mange av de ansatte er involvert i innkjøp og bruker mye tid på anskaffelsesarbeid, kontroller og betalingsprosesser.
  • Konsekvenser av valgt løsning – påvirker budsjetter i flere år fremover.
  • En del anskaffelser påvirker kjerneproduksjonen til virksomheten direkte.
  • Lederen er ansvarlig for virksomhetens anskaffelser så fremt ansvaret ikke er delegert.
  • Forbedring av innkjøpene gir bedre kvalitet, brukertilfredshet, reduserte kostnader og mindre risiko.

Anskaffelsesstrategi legger til rette for strategisk ledelse

Med strategisk ledelse menes det langsiktige arbeidet med å skape bedre resultater i virksomheten.

For at innkjøp skal bli et virkemiddel for ledelsen må strategien både etableres, forankres og følges opp.

Tilbakemelding

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne av veilederen, gjerne med egne erfaringer fra utvikling og implementering av anskaffelsesstrategier. Brukererfaringer er verdifullt for å gjøre veiledningen bedre. Kontakt: Ragnhild Sund.

Lykke til med anskaffelsesstrategiarbeidet!

Oppdatert: 31. januar 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.