Klar til bruk

Trondheim kommune

Klar til bruk

Bygg- og anleggsbransjen er den næringen som har høyest utslipp av klimagasser, men har samtidig et stort sirkulært potensial. Trondheim kommune sin ambisjon er at de skal være den første norske byen som gjenbruker brukte byggematerialer i stor skala, og inspirerer andre kommuner til å følge etter. Trondheim kommune skal nå denne målsettingen, og utvikler nå en digital løsning for ombruk i samarbeid med Loopfront og COWI.

Tidsperiode

Juni 2023 – pågående.

Utfordringsvideo

Om behovet

Det rives i dag over 22 000 bygninger i året i Norge. Både offentlig og privat sektor jobber for en mer miljøvennlig bygg- og anleggsbransje, der blant annet ombruk er et viktig tiltak for å nå de ambisjonene som er satt.

Trondheim kommune har behov for en løsning som gjør det mulig å ombruke brukte byggematerialer i byggeprosjekter i større grad enn de gjør i dag. Trondheim så for seg en løsning som skal gjøre det mer tilgjengelig og enklere å resertifisere byggematerialer for ombruk innen rimelig tid og til en konkurransedyktig pris slik at det ikke blir fristende å kjøpe nytt. Løsningen skulle være nøyaktig og gi tilstrekkelig dokumentasjon, og den skulle kunne brukes på plassen der bygningsmaterialene er.

Du kan lese mer om behovet i dokumentet "Vedlegg 1: Behovsbeskrivelse".

Om løsningen

Samarbeidet mellom COWI og Loopfront var leverandørene som vant konkurransen om å utvikle en løsning til «Klar til bruk». Løsningen som nå er under utvikling, blir et digitalt hjelpemiddel, som skal kunne brukes på plass, bistå ombruker i kartleggingsfasen og kobles opp mot eksisterende dokumentasjon av byggevarer. Et KI-verktøy skal bidra til å gjøre dette arbeidet smidigere og mindre ressurskrevende.

Interessert i løsningen? Ta kontakt med Loopfront eller COWI.

Dokumenter brukt i konkurransen

Konkurranseregler StartOff: Klar til bruk
pdf 344.06 KB
Vedlegg 1: Behovsbeskrivelse, Klar til bruk
pdf 127.53 KB
Vedlegg 2: Mal for idéskisse, Klar til bruk
docx 73.36 KB
Vedlegg 3: StartOffs forsknings- og utviklingskontrakt, Klar til bruk
pdf 374.42 KB

StartOff

Trondheim kommunes prosjekt var en del av StartOff-programmet. StartOff var et program for innovative anskaffelser, hvor offentlige oppdragsgivere fikk utviklet løsninger på sine behov, gjennom en prosess spesialtilpasset oppstartsselskaper. Programmet er nå avsluttet, men denne innovative anskaffelsesmetodikken kan fortsatt benyttes.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt via sparretelefonen for mer å få mer informasjon om prosjektet, den offentlige virksomheten eller gjennomføring av innovative anskaffelser.

Sparretelefonen
  • e-post sparretelefon [at] dfo.no (sparretelefon[at]dfo[dot]no)
  • telefon 404 34 830
Oppdatert: 17. januar 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.