Klar til bruk

Klar til bruk

Bygg- og anleggsbransjen er den næringen med høyest utslipp av klimagasser, men har samtidig et stort sirkulært potensial. Vår ambisjon er at Trondheim kommune skal være den første norske byen som ombruker brukte byggematerialer i stor skala og inspirerer andre byer til å følge etter. Vi utfordrer nå markedet til å være med på denne satsingen!

Søknadsfrist
Mer om behovet

Trondheim kommune har behov for en løsning som gjør det mulig å ombruke brukte byggematerialer i byggeprosjekter i større grad enn vi gjør i dag. Vi ser for oss en løsning som gjør det mer tilgjengelig og enklere å resertifisere byggematerialer for ombruk innen rimelig tid og til en konkurransedyktig pris slik at det ikke blir for fristende å kjøpe nytt.  Løsningen skal være nøyaktig og gi tilstrekkelig dokumentasjon. Kan man se for seg at løsningen også er mobil slik at det ikke inkluderer unødvendig transport av materialene?

Markedsmuligheten

Det rives i dag over 22 000 bygninger i året i Norge. Både offentlig og privat sektor jobber for en mer miljøvennlig bygg- og anleggsbransje, der blant annet ombruk er et viktig tiltak for å nå de ambisjonene som er satt. En løsning som bidrar til økt ombruk av byggematerialer vil kunne anvendes av både offentlige og private aktører i Norge og i utlandet. Markedspotensialet ansees som meget stort.

Prosjektløp

Figuren viser tidslinje og innhold for prosjektløpet:

Prosess figur

Viktige datoer

  • 21. juni – Konkurransen kunngjøres
  • 16. august kl. 10 00 – Digitalt informasjonsmøte - Hvordan utarbeide en god idéskisse? Påmelding under.
  • 23. august kl. 23 59 – Frist for å levere idéskisse
  • 31. august og 1. september – Intervjuer med inntil de 6 beste idéskissene
  • 19. september – Oppstart fasen "Utforske alternativer" (varighet 3 uker)
  • 30. oktober – Oppstart fasen "Utvikle løsning" (varighet 15 uker)
  • Uke 9 2024 – Utvikling ferdigstilles

Informasjonsmøte

Informasjonsmøtet har blitt avholdt.

Dokumenter til konkurransen

Konkurranseregler StartOff - Trondheim kommune, Klar til bruk
pdf 344.06 KB
Vedlegg 1 - Behovsbeskrivelse Trondheim Kommune, Klar til bruk
pdf 127.53 KB
Vedlegg 2 - Mal for idéskisse for Trondheim kommune Klar til bruk
docx 73.36 KB
Vedlegg 3 - StartOffs forsknings- og utviklingskontrakt, Trondheim kommune
pdf 374.42 KB

Tilgjengelige ressurser underveis i prosjektet

  • Prosjektleder og prosjektteam fra Trondheim kommune
  • Prosjektleder og startup-rådgiver fra StartOff-teamet

Send inn din idéskisse

Fristen for å delta har dessverre gått ut.

Mer om StartOff

StartOff er et rammeverk for gjennomføring av oppstartsvennlige anskaffelser av utviklingstjenester. StartOff-teamet bistår prosjektene med systematisert prosess, veiledning og støtte til oppdragsgiver og leverandør underveis, og relativt rask gjennomføring.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt!

Fredrik Danker Monsen

Fredrik Danker Monsen, Prosjektleder
fredrikdanker.monsen@digdir.no

Ingrid Gjerdevik, Startup-rådgiver
ingrid.gjerdevik@dfo.no

Ingrid Gjerdevik
Oppdatert: 13. september 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.