StartOff-konkurranser

Se en oversikt over alle konkurranser som er gjennomført i StartOff.

Utdanningsdirektoratet
Samordnet ledelse for en god oppvekst

For at alle barn og unge i Norge skal få en trygg og god oppvekst må de ulike tjenestene i oppvekstsektoren både fungere godt hver for seg og samordnet. Utfordringen er at det ofte oppstår glippsoner i overgangen mellom tjenestene, og et ekstra ansvar hviler på lederne for å tilrettelegge for samarbeid og samordning på tvers. Utdanningsdirektoratet, med partnere, har som mål å utvikle en innovativ løsning som motiverer og trener ledere i oppvekstsektoren på samordning og tverrsektorielt samarbeid.

Oslo kommune
Tenk sirkulært

Oslo kommune søkte etter en løsning som kunne hjelpe de å gjøre det enklere for kommunens ansatte å velge sirkulære løsninger. Det handler om å velge reparasjon, ombruk, leie, sambruk eller å velge bærekraftige produkter fremfor å kjøpe noe nytt. Oslo kommune ønsker å gjøre det enklere for ansatte og virksomheter å ta i bruk sirkulære løsninger. Det handler om å velge reparasjon, ombruk, leie, sambruk eller å velge bærekraftige produkter fremfor å kjøpe nytt. Har du en løsning som kan hjelpe Oslo kommune med å gjøre det enklere for kommunens ansatte?

Patentstyret
En god overgang til en ny arbeidshverdag

I 2024 flytter Patentstyret inn i nye lokaler. Overgangen til aktivitetsbaserte arbeidsplasser skaper både nysgjerrighet og motforestillinger. Patentstyret ønsket derfor å utvikle et kulturbyggende verktøy som kunne bidra til å skape forståelse, trygghet og som kunne motivere Patentstyret i overgangen fra en kjent arbeidshverdagen til noe nytt. Oppstartsselskapet Avec har nå utviklet læringsplattform for overgangen til en aktivitetsbasert arbeidshverdag.

NAV
Rekrutteringsløsning for brukertester

NAV er opptatt av å sikre god samskaping med brukerne sine for å lykkes med sitt samfunnsoppdrag. Utvikling av nye tjenester må derfor skje i tett interaksjon med potensielle brukere av tjenesten. I den sammenheng hadde NAV behov for en rekrutteringsløsning for deres brukertester. I samarbeid med NAV har oppstartsselskapet UX Signals utviklet en løsning for automatisk rekruttering av brukertestere, som gir NAV en innsparing på 20 millioner i året.


Oppdatert: 6. juni 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.