Bedre tjenestetilbud for syklister

Bane NOR

Bedre tjenestetilbud for syklister

Har du en tjeneste eller produkt som kan få flere til å ta i bruk sykkelen? Bane NOR søker en innovativ løsning som vil gi syklister et bedre tjenestetilbud på togstasjonen.

Mer om behovet

Som et supplement til dagens stasjonstilbud ønsker Bane NOR å utforske produkter og tjenester som kan stimulere til en sømløs reiseopplevelse ved bruk av sykkel. Den løsning som Bane NOR er på jakt etter skal gi brukeren mer lyst til å velge sykkel, fordi det er et godt tilbud ved stasjonen og syklistenes behov prioriteres. Dette skal oppnås ved å ivareta syklistenes helhetlige behov på en bedre måte enn i dag. 

Bane NOR ønsker en løsning som kan bidra positivt for å oppnå følgende målsetninger:

 • Flere som ønsker å bruke sykkel
 • Flere som velger å bruke sykkel i kombinasjon med tog
 • Økt tilfredshet hos syklister
 • Effektiv bruk av Bane Nors arealer

Markedsmuligheten

En god løsning vil gjøre det mer attraktivt å bruke sykkel som en del av reisen. Løsningen kan derfor være attraktiv for andre selskaper i offentlig og privat sektor. Leverandøren vil få mulighet til å presentere løsningen på StartOffs demodag der andre potensielle kjøpere fra offentlig sektor deltar. StartOff vil gi leverandøren en introduksjon til rammeverket rundt offentlige innkjøp.

Prosjektløp

Figuren viser tidslinje og innhold for prosjektløpet:

Prosess figur

Viktige datoer

 • 24. juni - Konkurransen kunngjøres
 • 16. august, kl. 13 00 - Digitalt informasjonsmøte - Hvordan utarbeide en god idéskisse? Ta kontakt for opptak av møtet
 • 24. august, kl. 12 00 - Frist for å levere idéskisser
 • 7. - 8. september - Intervjuer med de inntil 6 beste idéskissene
 • 14. september - Oppstart fasen "Utforske alternativer" (varighet 3 uker)
 • 24. oktober - Oppstart fasen "Utvikle løsning" (varighet 15 uker)
 • Uke 9 2023 - Utvikling ferdigstilles

Tilgjengelige ressurser underveis i prosjektet

 • Prosjektleder og prosjektteam fra Bane NOR.
 • Prosjektleder og startup-koordinator fra StartOff-teamet.

Hvordan delta?

Fristen utløp den 24. august 2022

Dokumenter til konkurransen

Konkurranseregler StartOff - BaneNor Tilleggstjenester
docx 136.72 KB
Vedlegg 1 Behovsbeskrivelse Bane NOR tilleggstjenester
docx 68.75 KB
Vedlegg 2 Mal idéskisse for BaneNor Tilleggstjenester
docx 72.72 KB
Vedlegg 3 StartOff FoU-avtale Bane NOR
docx 87.84 KB

Mer om StartOff

StartOff er et rammeverk for gjennomføring av oppstartsvennlige anskaffelser av utviklingstjenester. StartOff-teamet bistår prosjektene med systematisert prosess, veiledning og støtte til oppdragsgiver og leverandør underveis, og relativt rask gjennomføring.

Oppdatert: 1. september 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.