Enklere tilgang på informasjon

Helsedirektoratet

Enklere tilgang på informasjon

Familier til barn og unge med sammensatte behov bruker mye tid på å finne frem til informasjon om relevante tilbud og tjenester. Helsedirektoratet ønsket i dette prosjektet å utforske muligheten til å bruke kunstig intelligens eller annen teknologi for å tilgjengeliggjøre relevant informasjon til målgruppen.

Tidsperiode

Juni 2023 – pågående.

Utfordringsvideo

Om behovet

Familier til barn med alvorlig sykdom eller komplekse behov bruker opptil 19 timer i uken på å søke etter informasjon og koordinere tjenester rundt barnet. Informasjonen de trenger ligge spredt på mange ulike steder, er skrevet på mange ulike måter og det er utfordrende å sette den sammen på en måte som fremstår helhetlig for brukerne.

Helsedirektoratet sammen med partnerne, Direktoratet for e-helse, Utdanningsdirektoratet, Statped, NAV, KS og Flekkefjord kommune, i livshendelsen "alvorlig sykt barn" søkte derfor i denne konkurransen etter en automatisert løsning som kunne hente innhold fra ulike kilder, og presentere relevant, helhetlig informasjon til brukeren.

Du kan lese mer om behovet i dokumentet "Vedlegg 1: Behovsbeskrivelse".

Om løsningen

Den Trondheimsbaserte startupen Append vant konkurransen. De har utviklet en løsning som benytter seg av språkmodeller og annen teknologi i kombinasjon, for å kunne samle informasjon fra en rekke ulike kilder tilpasset en gitt kontekst.

Interessert i løsningen? Ta kontakt med Append.

Dokumenter brukt i konkurransen

Konkurranseregler StartOff: Enklere tilgang på informasjon
pdf 251.18 KB
Vedlegg 1: Behovsbeskrivelse, Enklere tilgang på informasjon
pdf 135.18 KB
Vedlegg 2: Mal for idéskisse, Enklere tilgang på informasjon
docx 75.59 KB
Vedlegg 3: StartOffs forsknings- og utviklingskontrakt, Enklere tilgang på informasjon
pdf 369.84 KB
Challenge rules StartOff: Easier access to information
pdf 256.33 KB
Attchement 1: Needs description, Easier access to information
pdf 125.38 KB
Attchement 2: Template for idea sketch, Easier access to information
docx 76.88 KB
Attachement 3: StartOffs R&D contract, Easier access to information
pdf 399.64 KB

StartOff

Helsedirektoratets prosjekt var en del av StartOff-programmet. StartOff var et program for innovative anskaffelser, hvor offentlige oppdragsgivere fikk utviklet løsninger på sine behov, gjennom en prosess spesialtilpasset oppstartsselskaper. Programmet er nå avsluttet, men denne innovative anskaffelsesmetodikken kan fortsatt benyttes.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt via sparretelefonen for mer å få mer informasjon om prosjektet, den offentlige virksomheten eller gjennomføring av innovative anskaffelser.

Sparretelefonen
  • e-post sparretelefon [at] dfo.no (sparretelefon[at]dfo[dot]no)
  • telefon 404 34 830
Oppdatert: 17. januar 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.