Unge på vei til jobb

NAV

Unge på vei til jobb

Blant NAVs brukere er det mange unge mennesker i en særlig sårbar situasjon. Mange har lite arbeidserfaring og ofte manglende formell kompetanse. Et viktig NAV-tiltak er det som kalles for 'avklaring', der vi kartlegger deltakerens arbeidsevne og eventuelle behov for bistand. NAV inviterte i dette StartOff-prosjektet oppstartsselskaper, sosiale entreprenører og ideell sektor til å komme med nye idéer og løsninger på dette tiltaket

Tidsperiode

August 2021 – april 2022.

Utfordringsvideo

Om behovet

Selv om avklaringstilbudet i det store og hele fungerte etter tiltaksforskriftens hensikt, lurte NAV på om det var mulig å gi brukeren noe som var enda bedre? Var det mulig å få til mer engasjement og egeninnsats ved hjelp av digitalisering av tjenesten? NAV lurte på hvordan man kan få til en bedre individuell tilpasning og et avklaringstiltak som også bygget selvtillit og ga bedre selvfølelse hos brukerne.

Det NAV spesielt så etter var et forslag som kunne levere en plan for den enkelte bruker som er individuelt utviklet og tilpasset, en plan som understøttes av digitale funksjoner som gir bedre oversikt, eierskap og oppfølging. NAV så videre etter forslag som gjorde at den enkelte bruker kunne utforske den utdannelsen eller de arbeidsoppgavene som ledet frem mot en jobb tilpasset egne forutsetninger, behov og ønsker. En realistisk vei til jobb.

Du kan lese mer om behovet i dokumentet "Vedlegg 1: Behovsbeskrivelse".

Om løsningen

Leverandøren som vant konkurransen var Frisk Utvikling (nå Falck) med en løsning de kalte FRMTD (les: fremtid). Kongstanken i FRMTD er at ungdommen selv skal skape sin egen arbeidsplass i samspill og samarbeid med andre i samme situasjon.

Løsningen ble prøvd ut og videreutviklet to ganger i Oslo, men tilbudet er foreløpig ikke blitt en del av tilbudet NAV har til sine brukere.

Interessert i løsningen? Ta kontakt med Falck.

Demonstrering av løsning

Spol frem til 1:43:20.

Dokumenter brukt i konkurransen

Konkurranseregler StartOff: Unge på vei til jobb
pdf 229.06 KB
Vedlegg 1: Behovsbeskrivelse, Unge på vei til jobb
pdf 143.4 KB
Vedlegg 2: Mal for idéskisse, Unge på vei til jobb
docx 72.48 KB
Vedlegg 3: StartOffs forsknings- og utviklingsavtale, Unge på vei til jobb
pdf 368.17 KB

StartOff

NAVs prosjekt var en del av StartOff-programmet. StartOff var et program for innovative anskaffelser, hvor offentlige oppdragsgivere fikk utviklet løsninger på sine behov, gjennom en prosess spesialtilpasset oppstartsselskaper. Programmet er nå avsluttet, men denne innovative anskaffelsesmetodikken kan fortsatt benyttes.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt via sparretelefonen for mer å få mer informasjon om prosjektet, den offentlige virksomheten eller gjennomføring av innovative anskaffelser.

Sparretelefonen
  • e-post sparretelefon [at] dfo.no (sparretelefon[at]dfo[dot]no)
  • telefon 404 34 830
Oppdatert: 6. juni 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.