Tenk sirkulært

Oslo kommune

Tenk sirkulært

Oslo kommune ønsker å gjøre det enklere for ansatte og virksomheter å ta i bruk sirkulære løsninger. Det handler om å velge reparasjon, ombruk, leie, sambruk eller å velge bærekraftige produkter fremfor å kjøpe nytt. Har du en løsning som kan hjelpe Oslo kommune med å gjøre det enklere for kommunens ansatte?

Mer om behovet

Oslo kommune bruker anskaffelser aktivt i arbeidet med å nå målene om redusert materielt forbruk, reduserte klimagassutslipp og omstilling til sirkulær økonomi.

Utviklings og kompetanseetaten (UKE) er Oslo kommunes sentrale innkjøpsenhet, kompetansesenter innenfor anskaffelser og strategiske pådriver. UKE inngår og forvalter kommunens samkjøpsavtaler som skal dekke felles og gjentagende behov på tvers av kommunens virksomheter. UKE jobber derfor med å stille krav til, eller inngå avtaler som tilrettelegger for mer sirkulært forbruk.

UKE ønsker å ha en bred tilnærming der de jobber med å bygge felles kultur, vaner, holdninger og arbeidsmetoder for sirkulært forbruk i kommunen. For å hjelpe oss med dette ønsker vi en løsning som vil gjøre det enklere å velge sirkulært.

Det er mange ulike ansatte som er involvert når kommunen kjøper noe. Noen ansatte har et dedikert ansvar for å gjøre bestillinger på vegne av sin virksomhet, andre gjør det mer sjelden. Noen har ansvar for betaling og kontrakt, andre passer på at kjøpet går riktig for seg, mens andre er bruker av selve løsningen. Målgruppen for løsningen vi ønsker oss er ansatte med ulike roller (mellomledere, bestillere, fagpersoner, brukere) som gjør innkjøpsrelaterte beslutninger, og/eller legger føringer for hvordan behov dekkes i kommunen. Disse er nøkkelpersoner i arbeidet med å påvirke kommunens forbruk.

Dagens bestillingspraksis omhandler fremdeles i for stor grad å dekke behov gjennom nykjøp. Siden tilbudet av sirkulære løsninger foreløpig er begrenset, og i liten grad tatt i bruk, finnes det heller ikke noen etablert praksis eller kunnskap om hvordan sirkulære løsninger skal velges eller tas i bruk av virksomhetene.

Etter hvert som det tilrettelegges for et mer sirkulært forbruk, er det nødvendig å skape felles forståelse for hvorfor og hvordan forbruket skal endres til å bli mer sirkulært, og at behov dekkes på andre måter enn ved nykjøp. Hvorfor og hvordan vurdere alternativer, og prioritere sirkulære løsninger. Vi kan gjerne kalle det sirkulær praksis, og utfordringen er å komme oss dit. Vi ønsker derfor en løsning som kan bidra til økt sirkulær praksis i Oslo kommune.

Markedsmuligheten

Oslo kommune er ikke alene om å ha mål om et mer sirkulært forbruk. Både i Norge, i det offentlige og private, er det økt fokus på sirkulærøkonomi. Det vil være et marked for en slik løsning også i andre virksomheter med ambisiøse mål for klima og miljø. I tillegg vil det også være muligheter i det globale markedet.

Prosjektløp

Figuren viser tidslinje og innhold for prosjektløpet:

Illustrasjon av StartOff-prosessen. Fase 1: sende inn idéskisse (varer i 4 uker). Fase 2: utforske alternativer (varer i 3 uker, hvor topp 3 leverandører deltar mot et vederlag på 50 000,- hver). Fade 3: utvikle løsning (varer i 15 uker, hvor en valgt leverandører får et vederlag på 450 000,-). Fase 4: demonstrere resultat (varer i 2 uker).

Tilgjengelige ressurser underveis i prosjektet

  • Prosjektleder og prosjektteam fra Oslo kommune
  • Prosjektleder og startup-rådgiver fra StartOff-teamet

Viktige datoer

  • 8. desember - Konkurransen kunngjøres
  • kl. 23 59, 24. januar 2023 - Frist for å levere idéskisser
  • Uke 5 2023 - Intervjuer med de inntil 6 beste idéskissene
  • 13. februar 2023 - Oppstart fasen "Utforske alternativer" (varighet 3 uker)
  • 24. mars 2023 - Oppstart fasen "Utvikle løsningen" (varighet 15 uker)
  • Uke 29 2023 - Utvikling ferdigstilt

Matchmaking

Fristen for matchmaking har dessverre gått ut.

Dokumenter til konkurransen

Konkurranseregler: StartOff, Tenk sirkulært
pdf 348.31 KB
Vedlegg 1: Behovsbeskrivelse, Tenk sirkulært
pdf 176.76 KB
Vedlegg 2: Mal for idéskisse, Tenk sirkulært
docx 75.68 KB
Vedlegg 3: StartOffs forsknings- og utviklingsavtale
pdf 377.44 KB

Hvordan delta?

Fristen for å delta har dessverre gått ut.

Mer om StartOff

StartOff er et rammeverk for gjennomføring av oppstartsvennlige anskaffelser av utviklingstjenester. StartOff-teamet bistår prosjektene med systematisert prosess, veiledning og støtte til oppdragsgiver og leverandør underveis, og relativt rask gjennomføring.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt!

Asli Aydemir

Asli Aydemir, Prosjektleder
asli.aydemir@digdir.no

Ingrid Gjerdevik, Startup-rådgiver
ingrid.gjerdevik@dfo.no

Ingrid Gjerdevik
Oppdatert: 24. oktober 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.