Detaljerte transportdata

Troms og Finnmark fylkeskommune

Detaljerte transportdata

Troms og Finnmark fylkeskommune hadde behov for å kunne kartlegge trafikken på vegnettet sitt. De bruker slik data i forbindelse med for eksempel veiplanlegging, næringsutviklingsarbeid og utarbeidelse av transportplaner. Oppstartsselskapet Couting Hero har nå utviklet en løsning som automatisk gir detaljerte trafikkdata fra veinettet.

Tidsperiode

Mai 2022 – november 2022.

Utfordringsvideo

Om behovet

For å kunne optimalisere samferdselsmidlene og kanalisere de der behovet var størst, trengte Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) et mer detaljert situasjonsbilde. Dette ville gi grunnlag for å kunne planlegge og prioritere tiltak rettet mot regularitet, fremkommelighet og trafikksikkerhet.

TFFK ønsket derfor hjelp til å kunne utvikle en automatisert løsning som kunne skille ulike typer vogntog, busser, bobiler, campingvogner, gående og syklende på fylkesveiene. I tillegg var det viktig at datakvaliteten var god (høy reliabilitet). Løsningen måtte kunne tas i bruk på ulike typer vei, på ulike steder og som tok hensyn at veiene hadde ulik tilgang på strøm og kommunikasjon. Løsningen burde også være robust og fungere under ulike værforhold.

Du kan lese mer om behovet i dokumentet "Vedlegg 1: Behovsbeskrivelse".

Om løsningen

Den Bergensbaserte oppstartsbedriften Counting Hero som jobber med sanntids AI-aktivert plattform som gjør det enkelt å hente viktig informasjon fra video- og lydstrømmer. Deres mål er å klassifisere forskjellige grupper av trafikanter samtidig, og bevare observasjonsdetaljer på menneskelig nivå.

Counting Hero laget en MVP som fra en veldig tidlig fase i utviklingen ble montert på en av fylkesveiene og kontinuerlig testet og videreutviklet underveis i tremånedersperioden i tett samarbeid med samferdselsavdelingen i fylkeskommunen. Prosjektet ble besluttet forlenget for å også få testet løsningen under krevende vinterforhold.

Løsningen har visst seg å gi gode resultater med stadige forbedringer etter hvert som modellens treningsgrunnlag blir større. Løsningen er gjenstand for utvidet testing hos fylkeskommunen og Statens Vegvesen.

Interessert i løsningen? Ta kontakt med Counting hero.

Demonstrasjon av løsningen

Dokumenter brukt i konkurransen

Konkurranseregler StartOff: Detaljerte transportdata
pdf 287 KB
Vedlegg 1: Behovsbeskrivelse, Detaljerte transportdata
pdf 172.83 KB
Vedlegg 2: Mal for idéskisse, Detaljerte transportdata
docx 75.4 KB
Vedlegg 3: StartOffs forsknings- og utviklingsavtale, Detaljerte transportdata
pdf 377.26 KB
Informasjonsmøte med leverandører, Detaljerte transportdata
pdf 648.79 KB

StartOff

TFFKs prosjekt var en del av StartOff-programmet. StartOff var et program for innovative anskaffelser, hvor offentlige oppdragsgivere fikk utviklet løsninger på sine behov, gjennom en prosess spesialtilpasset oppstartsselskaper. Programmet er nå avsluttet, men denne innovative anskaffelsesmetodikken kan fortsatt benyttes.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt via sparretelefonen for mer å få mer informasjon om prosjektet, den offentlige virksomheten eller gjennomføring av innovative anskaffelser.

Sparretelefonen
  • e-post sparretelefon [at] dfo.no (sparretelefon[at]dfo[dot]no)
  • telefon 404 34 830
Oppdatert: 17. januar 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.