En god overgang til en ny arbeidshverdag

Patentstyret

En god overgang til en ny arbeidshverdag

I 2024 flytter Patentstyret inn i nye lokaler. Overgangen til aktivitetsbaserte arbeidsplasser skaper både nysgjerrighet og motforestillinger. Det vi ønsker hjelp til er å utvikle et kulturbyggende verktøy som kan bidra til å skape forståelse, trygghet og som kan motivere Patentstyret i overgangen fra den arbeidshverdagen vi kjenner til noe som blir nytt for oss alle.

Mer om behovet

arbeidshverdagen vi kjenner til noe som blir nytt for oss alle. 

De nye lokalene våre vil kreve at vi endrer arbeidsrutiner. Lokalene skal være fleksible og arealeffektive og støtte opp om nye samarbeidsformer og arbeidsplassløsninger. Det at den kjente og forutsigbare arbeidshverdagen endres kan være utfordrende for oss: vi skal over fra noe som er kjent og trygt, til noe som er nytt og man er usikker på. Denne usikkerheten kan føre til at flytting til nye lokaler blir møtt med motforestillinger, som igjen fører til produksjonstap for organisasjonen og kundene/søkerne våre, samt dårligere arbeidsmiljø. For å unngå dette tror vi at nøkkelen til en vellykket endring av arbeidshverdag må vi skape gode opplevelser rundt det som skal skje og en positiv innstilling hos våre medarbeidere.

Det vi ber om hjelp til er å utvikle et kulturbyggende verktøy som kan bidra til å skape forståelse, trygghet og som kan motivere oss i overgangen fra den arbeidshverdagen vi kjenner til noe som blir nytt for oss alle.

Vi ser for oss noe mer enn et klassisk e-læringskurs. Kanskje i form av et spill, en app, eller noe som introduserer, men også visualiserer og involverer hver enkelt i det som skal skje. Kanskje kan det vise hvordan måten man jobber på i dag kan ivaretas i den nye arbeidshverdagen? Et verktøy som motiverer og belønner de som bruker det, og som på sikt kanskje kan bli en integrert det av arbeidsdagen.

Ønsket resultat av løsningen:

 • At alle våre medarbeidere er mer positivt innstilt til forestående endringer etter å ha brukt verktøyet.
 • At flytting til nye lokaler oppleves som positivt både for individet og organisasjonen
 • Vi ønsker at verktøyet skal gjøre våre medarbeidere mer bevisst på hvilke aktiviteter som fyller arbeidshverdagen til den enkelte (arbeid der man jobber konsentrert og uforstyrret, åpent og tilgjengelig, eller i møter eller i samhandling med andre osv), og en introduksjon til hvordan dette kan fungere i en ny aktivitetsbasert arbeidshverdag.
 • Vi ønsker at verktøyet kan demonstrere hvordan de oppgaver og arbeidsmåtene vi tar med oss videre kan innplasseres i en ny aktivitetsbasert arbeidshverdag.

Markedsmuligheten

En god løsning som kan bidra til å skape forståelse , trygghet og som kan motivere Patentstyret i overgangen til ny arbeidshverdag, vil bli kjent for andre deler av offentlig sektor. Vi håper på en løsning som kan være nyttig for andre offentlige og private virksomheter som skal inn i endringsprosesser som innebærer en forandring i arbeidshverdagen med nye arbeidsprosesser. Leverandøren vil få mulighet å presentere løsningen på StartOffs demodag der andre potensielle kjøpere fra offentlig sektor deltar. StartOff vil gi leverandøren en introduksjon til rammeverket rundt offentlige innkjøp.

Prosjektløp

Patentstyret er oppdragsgiver mens StartOff-teamet bidrar med støtte underveis i prosessen. Figuren viser tidslinje og innhold for prosjektløpet:

Faser i startoff prosessen.

Tilgjengelige ressurser underveis i prosessen

 • Prosjektleder (behovseier) fra Patentstyret
 • Prosjektleder fra StartOff

Viktige datoer

 • 25 .november 2021 - konkurransen kunngjøres
 • 9. desember 2021 - frist for å melde interesse for matchmaking
 • 7. januar 2022 - frist for å levere ideskisse
 • 28. januar 2022 - oppstart fase 2 ,"Utforske alternativer" (varighet 3 uker)
 • 14. mars 2022 - oppstart fase 3, "Utvikle løsningen" (varighet 15 uker)

Hvordan delta?

Fristen utløp den 7. januar 2022

Dokumenter

Konkurranseregler - En god overgang til en ny arbeidshverdag
pdf 258.28 KB

 Patentstyret

Behovsbeskrivelse - En god overgang til en ny arbeidshverdag
pdf 137.06 KB

Patentstyret

Idéskissemal - En god overgang til en ny arbeidshverdag
docx 72.46 KB

Patentstyret

StartOffs forsknings- og utviklingsavtale
pdf 377.94 KB

Mer om StartOff

StartOff er et rammeverk for gjennomføring av oppstartsvennlige anskaffelser av utviklingstjenester. StartOff-teamet bistår prosjektene med systematisert prosess, veiledning og støtte til oppdragsgiver og leverandør underveis, og relativt rask gjennomføring.

Oppdatert: 1. september 2023

Kontakt

StartOff-teamet bistår med hjelp og støtte underveis i prosjektene. Har du spørsmål, er det bare å sende en e-post til startoff [at] dfo.no.

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.