Nye løsninger for automatisk arkivering av e-post

Arkivverket

Nye løsninger for automatisk arkivering av e-post

Arkivverket er i gang som det første StartOff-prosjektet og utvikler nye løsninger for automatisk arkivering av e-post med valgt leverandør Simplifai.

Utfordringen som Arkivverket søker nye løsninger til handler om å ta i bruk ny teknologi for kunne arkivere den økende mengden digital kommunikasjon, deriblant e-post som ansatte i Arkivverket må forholde seg til. Saksbehandlerne må i dag gjøre en manuell skjønnsbasert vurdering av om noe skal tas vare på for hver eneste melding. En tidkrevende og ineffektiv prosess, og å arkivere digital kommunikasjon blir nedprioritert.  

Arkivverkets visjon er at det i 2025 ikke skal være nødvendig for offentlige ansatte å måtte tenke på arkivering, det skal være innebygget i systemene. 

Gjennom dette prosjektet ønsker Arkivverket å komme et skritt på veien mot å realisere innebygd arkivering i egen organisasjon. I denne StartOff anskaffelsen søker Arkivverket leverandører som har løsningsforslag som hjelper oss på vei. 

Mer om behovet

Arkivverket ønsker mest mulig automatisk å kunne identifisere og vurdere hvilke e-poster og andre meldinger som skal gjøres tilgjengelige for offentligheten og tas vare på. Det som er tas vare på skal arkiveres ihht. arkivregelverket.

Arkivverket har behov for at løsningen utvikles i tråd med arbeidsmiljøloven og personvernforordningen. E-poster eies ikke av arbeidsgiver, men av arbeidstager, og arbeidsgiver har som hovedregel bare rett til innsyn i denne i begrensede tilfeller. Dette setter rammebetingelsene for hvor automatisk en løsning kan fungere i praksis. Om regler for personvern i arbeidsmiljøloven. 

Arkivverket er innforstått med at løsninger ikke nødvendigvis vil løse hele behovet, men er likefullt interessert i løsninger for deler av behovet!

Om Arkivverket

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjons-forvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. 

Les mer på Arkivverket.no

Markedsmuligheten

Arkivverket har en klar målsetning om at prosjektet skal resultere i konkrete kjøp videre. Som en anskaffelse i StartOff får de som oppdragsgiver bistand til veien videre. Samtidig får leverandøren som er valgt tilbud om kompetanse innen «Skalering i offentlig sektor». Her er formålet å stimulere til videre anskaffelser av den utviklede løsningen, fra andre offentlige aktører. 

Behovet for en løsning som muliggjør «automatisk» arkivering av e-poster og annen digital kommunikasjon er noe alle offentlige og mange private virksomheter har. Det er derfor et stort potensial for at den utviklede løsningen kan tas i bruk av andre kunder, offentlige som private.

Prosjektløp

Figuren viser tidslinje og innhold for prosjektløpet:

Illustrasjon av StartOff-prosessen. Fase 1: sende inn idéskisse (varer i 4 uker). Fase 2: utforske alternativer (varer i 3 uker, hvor topp 3 leverandører deltar mot et vederlag på 50 000,- hver). Fade 3: utvikle løsning (varer i 15 uker, hvor en valgt leverandører får et vederlag på 450 000,-). Fase 4: demonstrere resultat (varer i 2 uker).

Viktige tidsfrister

  • 12. november: Kunngjøring av konkurransen
  • 7. desember: First for å levere idéskisse
  • 6. januar '21: Oppstart "Fase 2 - Utforske alternativer"
  • 8. februar '21: Oppstart "Fase 3 - Utvikle løsningen"
  • Juni '21: Demodag og ferdigstilt prosjekt

Prosjektet er i gang!

Dette prosjektet er nå i gang, og der er ikke lenger mulig å konkurrere om å delta som leverandør.

Dokumenter

Konkurranseregler Arkivverket
docx 130.17 KB
Behovsbeskrivelse Arkivverket
pdf 138.28 KB
StartOff FoU-avtale Arkivverket
docx 87.22 KB
Mal ideskisse Arkivverket
docx 39.2 KB

Mer om StartOff

StartOff er et rammeverk for gjennomføring av oppstartsvennlige anskaffelser av utviklingstjenester. StartOff-teamet bistår prosjektene med systematisert prosess, veiledning og støtte til oppdragsgiver og leverandør underveis, og relativt rask gjennomføring.

Oppdatert: 1. september 2023

Kontakt

StartOff-teamet bistår med hjelp og støtte underveis i prosjektene. Har du spørsmål, er det bare å sende en e-post til startoff [at] dfo.no.

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.