Utvikling av ny løsning for digital veiviser

Sunnaas sykehus HF

Utvikling av ny løsning for digital veiviser

Å finne frem i sykehusets mange bygg er en utfordring. Sunnaas sykehus søkte gjennom StartOff nye løsninger som hjelper pasienter, besøkende og ansatte å finne lett frem på egenhånd.

Bli kjent med Sunnaas sykehus og deres behov

Pasientene på Sunnaas sykehus har ofte redusert evne til å gå, nedsatt syn, hørsel og/eller kognitive evner. Derfor er det en utfordring at sykehuset er fordelt på mange bygninger med flere etasjer og lange korridorer. Det gjør det spesielt krevende for pasienter, men også for pårørende og nyansatte å finne frem på egenhånd. Det fører til at de går feil, går seg bort eller feilberegner tiden og verdifull tid går til spille. 

Det Sunnaas trenger er en løsning som hjelper pasienten å finne frem på egenhånd, og helst kun med hjelp av egne midler (f.eks. egen mobiltelefon). Løsningen bør også kunne brukes av pårørende og ansatte. 

I dag brukes flere tusen timer årlig på å vise folk veien, tid som kunne vært brukt på behandling. I tillegg ønsker vi at ny løsning vil gi pasientene fornyet mestringsfølelse og selvstendighetsfølelse, og kanskje muliggjør helt nye bruksområder for arealene våre (som f.eks. en guidet tur til alle de flott kunstverkene vi har fått donert?). 

Jeg opplevde å gå meg bort på Sunnaas og vil klare slikt selv

Pasient ved Sunnaas sykehus, november 2020
Mer om behovet

Sykehuset er på 25.000 kvadratmeter, fordelt på 12 bygg. Som på de fleste sykehus er det både nye og gamle bygninger, med mange trapper, heiser og trange partier, der det av og til kan være vanskelig å komme seg fram.

Vanlige "ruter" inkluderer veien fra resepsjonen til riktig avdeling eller behandlingsrom, eller en veibeskrivelse til treningsløypen, eller til kantinen. Hvis en løsning kunne si noe om estimert tid til din destinasjon ville dette vært et stort pluss. Sunnaas sitter også på mye informasjon (om kunstverk, om utsiktspunkter, om akuttmedisinsk utstyr, m.m.) som kunne vært tilgjengeliggjort i en løsning.

Andre viktige momenter:

  • I den grad løsningen avhenger av byggetegninger og andre datafiler bør den kunne benytte standard formater
  • Løsningen må være lett å ta i bruk 
  • At Sunnaas ikke må drifte, vedlikeholde og videreutvikle løsningen selv
  • Løsningen skal ikke integreres mot øvrige sykehussystemer, og skal ikke berøre personvernssensitive opplysninger
Om sunnaas sykehus HF

Sunnaas sykehus HF tilbyr høyspesialisert rehabilitering til mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade. Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering og ett av elleve helseforetak i Helse Sør-Øst. Foretaket har hovedsakelig regionale, men også nasjonale oppgaver, og er et foretak med universitetsfunksjoner.

Les mer på Sunnaas.no

Ny funksjonalitet testes ut

Gjennom StartOff-prosjektet ble det utviklet ny og tilpasset funksjonalitet som nå Sunnaas sykehus tester ut i samarbeid med Mazemap. Dette er status per januar 2022.

Dokumenter fra den tidligere konkurransen

Under finner du konkurransedokumentene fra prosjektet.

Sunnaas Konkurranseregler StartOff
docx 125.21 KB
Behovsbeskrivelse Sunnaas sykehus
docx 1.31 MB
Startoff FoU avtale Sunnaas sykehus
pdf 370.17 KB
Mal for ideskisse
docx 36.64 KB

Mer om StartOff

StartOff er et rammeverk for gjennomføring av oppstartsvennlige anskaffelser av utviklingstjenester. StartOff-teamet bistår prosjektene med systematisert prosess, veiledning og støtte til oppdragsgiver og leverandør underveis, og relativt rask gjennomføring.

Oppdatert: 12. desember 2022

Kontakt

StartOff-teamet bistår med hjelp og støtte underveis i prosjektene. Har du spørsmål, er det bare å sende en e-post til startoff [at] dfo.no.

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.