Beslutningsverktøy for morgendagens grønne kraftsystem

Lnett

Beslutningsverktøy for morgendagens grønne kraftsystem

Lnett driver strømnettet i Sør-Rogaland, og må håndtere en stor økning i etterspørsel etter fornybar energi. De ser nå etter en innovativ løsning som sammenstiller og analyserer flere typer data for å ta bedre beslutninger om utbyggingen av fremtidens kraftsystem.

Tidsperiode

November 2023 – pågående.

Om behovet

Lnett har et strømnett som har fungert godt i mange år, men mye av nettet er nå modent for utskifting. I tillegg fører ny industri og elektrifisering av samfunnet til at etterspørselen etter strøm har økt dramatisk. Stor etterspørsel og usikre framtidsprognoser gjør det utfordrende å bygge et nett som møter morgendagens behov.  

I Lnett sitter man på mye data som kan brukes for å forstå dagens forbruk og produksjon, men eksisterende verktøy og prosesser gjør at man ikke får utnyttet all informasjonen godt nok. Normalt blir et fåtall nettstrukturer vurdert separat med hensyn til blant annet kostnader og driftssikkerhet. Lnett så etter en løsning som kan prosessere flere typer data for å identifisere ulike alternativer for nettutbygging, og som setter virksomheten i stand til å ta det beste valget.

Ved vurdering av mulige nettløsninger, tar Lnett i dag hensyn til

  • forventet utvikling i strømbehovet
  • investeringskostnader
  • driftsmessige forhold

For å kunne velge de beste nettløsningene (transformatorstasjoner og forbindelser), trenger man en løsning som kan kombinere disse parameterne med annen type informasjon, både prissatte og ikke-prissatte virkninger. Løsningen bør kunne rangere vurderte nettløsninger basert på vekting av beslutningskriterier, som eksempelvis investeringskostnad eller samfunnsøkonomisk kostnad.

Du kan lese mer om behovet i dokumentet "Vedlegg 1: Behovsbeskrivelse".

Om løsningen

Vinner av denne konkurransen er ikke kåret.

Dokumenter brukt i konkurransen

Konkurranseregler StartOff: Beslutningsverktøy for morgendagens grønne kraftsystem
pdf 209.78 KB
Vedlegg 1: Behovsbeskrivelse, Beslutningsverktøy for morgendagens grønne kraftsystem
pdf 190.58 KB
Vedlegg 2: Mal for idéskisse, Beslutningsverktøy for morgendagens grønne kraftsystem
docx 77.17 KB
Vedlegg 3: StartOffs forsknings- og utviklingsavtale, Beslutningsverktøy for morgendagens grønne kraftsystem
pdf 920.17 KB

StartOff

Lnetts prosjekt var en del av StartOff-programmet. StartOff var et program for innovative anskaffelser, hvor offentlige oppdragsgivere fikk utviklet løsninger på sine behov, gjennom en prosess spesialtilpasset oppstartsselskaper. Programmet er nå avsluttet, men denne innovative anskaffelsesmetodikken kan fortsatt benyttes.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt via sparretelefonen for mer å få mer informasjon om prosjektet, den offentlige virksomheten eller gjennomføring av innovative anskaffelser.

Sparretelefonen
  • e-post sparretelefon [at] dfo.no (sparretelefon[at]dfo[dot]no)
  • telefon 404 34 830
Oppdatert: 6. juni 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.