Rekrutteringsløsning for brukertester

NAV - Arbeids- og velferdsetaten

Rekrutteringsløsning for brukertester

NAV er opptatt av å sikre god samskaping med brukerne sine for å lykkes med sitt samfunnsoppdrag. Utvikling av nye tjenester må derfor skje i tett interaksjon med potensielle brukere av tjenesten. I den sammenheng har NAV behov for en rekrutteringsløsning for deres brukertester.

Mer om behovet

Vi ønsker en løsning som gjør det enkelt å rekruttere deltakere til brukertesting. Gjerne fra egne nettsider via podlets eller egenproduserte startpunkt. Selve testene utfører vi utenom løsningen med andre verktøy. Løsningen må håndtere nødvendige samtykker både for oppdraget med å være respondent, men også til å databehandle respondentenes svar i selve testen og samtykke til å arkivere resultater når det er nødvendig. Videre ønsker vi at løsningen gjør det enkelt å kompensere respondentene som deltar på ulike måter.

Når vi rekrutterer respondenter gjennom løsningen bør vi kunne se og eventuelt sortere på hvor mange tester respondenten har deltatt på, når respondenten sist deltok, osv. Formålet er nok en gang å sørge for reliabilitet og validitet i testgruppen.

Respondenter pleier å kompenseres for sin deltakelse i tester. Tradisjonelt har dette vært gavekort. Vi utforsker gjerne alternativer. Kan det for eksempel gis penger? Vi ønsker at belønning inngår i løsningen for bruker (f.eks. aktiveres etter at en test er gjennomført).

Vi vil trenge en løsning for hvordan en respondent overføres fra å ha registrert seg, til en konkret test vi ønsker deltakere inn til – uavhengig av hvilken plattform selve testen kjøres på.

Markedsmuligheten

En god løsning som gjør det mulig å enkelt rekruttere deltakere til brukertesting vil bli kjent for andre deler av offentlig sektor. Regjeringens og KS digitaliseringsstrategi – En digital offentlig sektor – legger føringer for digitalisering av offentlige tjenester. Det å sette brukerne i sentrum i utvikling av nye tjenester er en sentral del i denne strategien. Leverandøren vil få mulighet å presentere løsningen på StartOffs demodag der andre potensielle kjøpere fra offentlig sektor deltar. StartOff vil gi leverandøren en introduksjon til rammeverket rundt offentlige innkjøp.

Prosjektløp

NAV er oppdragsgiver mens StartOff-teamet bidrar med støtte underveis i prosessen. Figuren viser tidslinje og innhold for prosjektløpet:

Prosess figur

Tilgjengelige ressurser underveis i prosessen

  • Prosjektleder fra NAV
  • Teknisk ressurs i NAV
  • Prosjektleder i StartOff

Viktige datoer

  • 17. august – Konkurransen kunngjøres
  • 15. september – Frist for å levere idéskisse
  • 12. oktober – Oppstart fase 2 – Utforske alternativer (varighet 3 uker)
  • 16. november – Oppstart fase 3 – Utvikle løsningen (varighet 15 uker
  • Mars/april 2022 – Ferdig prosjekt og Demodag

Hvordan delta?

Fristen utløp 15. september 2021

Dokumenter

Konkurranseregler - rekruttering for brukertesting
pdf 228.26 KB
Behovsbeskrivelse rekruttering for brukertesting
pdf 169.45 KB
StartOff-FoU-avtale Rekruttering for brukertjenester
pdf 368.74 KB
Mal idéskisse leverandører rekruttering for brukertesting
docx 72.47 KB

Mer om StartOff

StartOff er et rammeverk for gjennomføring av oppstartsvennlige anskaffelser av utviklingstjenester. StartOff-teamet bistår prosjektene med systematisert prosess, veiledning og støtte til oppdragsgiver og leverandør underveis, og relativt rask gjennomføring.

Oppdatert: 12. desember 2022

Kontakt

StartOff-teamet bistår med hjelp og støtte underveis i prosjektene. Har du spørsmål, er det bare å sende en e-post til startoff [at] dfo.no

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord