Mer klimavennlig innkjøp i Kongsvingerregionen

Regionalt innkjøp i Kongsvingerregionen, RIIK

Mer klimavennlig innkjøp i Kongsvingerregionen

Gjennom et StartOff-prosjekt fikk RIIK utviklet et verktøy som gir oversikt over klimabelastningen av de faktiske innkjøpene som gjøres i regionen. Denne oversikten skal vise hvilke innkjøpskategorier/avtaler det er størst potensial å innføre tiltak innen, for å redusere klimabelastningen. Her kan du lese mer om behovet RIIK presenterte for markedet og StartOff-prosjektet som resulterte i den nye løsningen.

De 7 kommunene og 6 interkommunale selskapene som inngår i RIIK har vedtatt både en anskaffelsesstrategi og en klima- og miljøstrategi for de årlig vel 1,2 milliarder kronene som går til innkjøp. Å stimulere /stille krav til bærekraft og utslipp i egne innkjøp er et viktig tiltak.

Hovedmålet med prosjektet var å få en oversikt over klimabelastningen av innkjøpene som hensyntar endringer i priser.

Utvikling av digitalt verktøy for oversikt og klimabelastning

Leverandøren som vant utviklingsoppdraget for RIIK var Variable AS. Variable har en plattform for bærekraftdata og så at denne også kunne anvendes for formålet klimabelastning fra innkjøp. I StartOff-prosjektet samarbeidet de tett med RIIK om utvikling av et digitalt verktøy som gir oversikt over klimabelastning av kommunenes innkjøp.

Logo Variable
Ta gjerne kontakt med Variable for mer info om deres løsninger.

Status per 1. april 2022 er at RIIK ønsker å teste ut løsningen som er utviklet, for så å beslutte hva det gjør videre med eventuelle anskaffelser.

Mer info om prosjektet?

Du kan kontakte StartOff-teamet, RIIK og Variable for mer informasjon om prosjektet, og om hvordan din virksomhet kan anskaffe løsningen.

Dokumenter til konkurransen

Prosjektet startet med at det ble kunngjort et oppdrag av utviklingstjenester i juni 2021. Etter vurderingsrunder av flere idéskisser ble Variable valgt som leverandør i august 20221.

Konkurranseregler RIIK
pdf 233.77 KB
Vedlegg 1 Behovsbeskrivelse Mer miløvennlige innkjop
pdf 284.17 KB
Mal idéskisse
docx 71.99 KB
StartOff FoU-avtale
pdf 318.73 KB

Mer om StartOff

StartOff er et rammeverk for gjennomføring av oppstartsvennlige anskaffelser av utviklingstjenester. StartOff-teamet bistår prosjektene med systematisert prosess, veiledning og støtte til oppdragsgiver og leverandør underveis, og relativt rask gjennomføring.

Oppdatert: 12. desember 2022

Kontakt

StartOff-teamet bistår med hjelp og støtte underveis i prosjektene. Har du spørsmål, er det bare å sende en e-post til startoff [at] dfo.no

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord