Deling av kommunalt utstyr

Oslo kommune

Deling av kommunalt utstyr

For å bli en mer bærekraftig kommune, vil Oslo legge til rette for å forbruke mindre og dele mer. I dette prosjektet gikk Utdanningsetaten i spissen og etterspurte en digital deleløsning for maskiner og utstyr som brukes til drift av skolene.

Tidsperiode

Oktober 2022 – juni 2023.

Utfordringsvideo

Om behovet

Med over 200 skoler i kommunen har Oslo kommune mye utstyr som kjøpes, vedlikeholdes, lagres og brukes for å holde skolene i drift. Utgangspunktet er at hver skole har sitt eget utstyr, men stramme budsjetter og lite lagerplass utfordrer skolenes muligheter for en god utstyrspark.  Kommunen legger til grunn at skolene kan driftes like godt selv om utstyr deles mellom skolene. Målet er reduksjon av klimagassutslipp, men også at kommunens maskiner får en mer effektiv bruk, og at man på sikt kan eie færre maskiner, men likevel ha samme drift som tidligere, med tilsvarende eller høyere kvalitet.

Kommunen etterspurte en digital løsning for deling av utstyr, men også funksjonalitet for å kunne administrere transport og oppbevaring av utstyret. Kommunen ønsker at det skal være mulig å tilpasse deleløsningen til ulike alternativer for sørvis, lagring og transport, enten det er noe kommunen velger å gjøre selv eller tjenester man kjøper. Løsningen måtte være brukervennlig slik at kommunen lykkes med å få sluttbrukere, som vaktmestre og driftsledere, med på laget.

Du kan lese mer om behovet i dokumentet "Vedlegg 1: Behovsbeskrivelse".

Om løsningen

Selskapet som vant konkurransen og utviklet deleløsningen for Oslo kommune var oppstartsselskapet Leasi, som har laget en app med ett grensesnitt for sluttbrukere (vaktmestere) og ett grensesnitt for administratorer. Appen for deling av utstyr lar vaktmestere booke ulike typer utstyr fram i tid og gir oversikt over status på utstyret. I administratordelen kan driftsansvarlige bl.a. legge til informasjon om nytt utstyr og korte instruksjoner for riktig bruk av utstyret. Appen legger også til rette for melding om avvik på utstyret og kan gi sømløs kommunikasjon med transportør av utstyret.

Leasi sin løsning for deling av utstyr i skolen bygger på selskapets generelle løsning utviklet for leasing-system for bygg- og anleggsmaskiner.

Interessert i løsningen? Ta kontakt med Leasi.

Demonstrasjon av løsningen

Dokumenter brukt i konkurransen

Konkurranseregler StartOff: Deling av kommunalt utstyr
pdf 239.07 KB
Vedlegg 1: Behovsbeskrivelse, Deling av kommunalt utstyr
pdf 180.33 KB
Vedlegg 2: Mal for idéskisse, Deling av kommunalt utstyr
docx 73.23 KB
Vedlegg 3: StartOffs forsknings- og utviklingsavtale, Deling av kommunalt utstyr
pdf 377.91 KB

StartOff

Oslo kommunes prosjekt var en del av StartOff-programmet. StartOff var et program for innovative anskaffelser, hvor offentlige oppdragsgivere fikk utviklet løsninger på sine behov, gjennom en prosess spesialtilpasset oppstartsselskaper. Programmet er nå avsluttet, men denne innovative anskaffelsesmetodikken kan fortsatt benyttes.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt via sparretelefonen for mer å få mer informasjon om prosjektet, den offentlige virksomheten eller gjennomføring av innovative anskaffelser.

Sparretelefonen
  • e-post sparretelefon [at] dfo.no (sparretelefon[at]dfo[dot]no)
  • telefon 404 34 830

Oppdatert: 6. juni 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.