Deling av kommunalt utstyr

Oslo kommune

Deling av kommunalt utstyr

For å nå sine ambisiøse mål for klima og miljø, vil Oslo kommune utnytte utstyr de eier bedre ved å dele mer og kjøpe mindre, uten at det går utover driften. Kommunen etterspør nå en deleløsning for maskiner og utstyr, som i første omgang vil tas i bruk i Osloskolen.

Mer om behovet

Innen 2030 skal kommunen redusere sine klimagassutslipp med 95 % sett opp mot 2009. For å nå dette målet vil kommunen gjøre flere ting samtidig, og ett av tiltakene er å forbruke mindre og dele mer.  For å få det til vil kommunen legge bedre til rette for deling av utstyr. Utdanningsetaten går nå i spissen og etterspør en deleløsning for maskiner og utstyr som skal brukes til drift av skolene i Oslo.

Med over 200 skoler i kommunen har Oslo kommune mye utstyr som kjøpes, vedlikeholdes, lagres og brukes for å holde skolene i drift. I dag har hver skole sitt eget utstyr, men stramme budsjetter og lite lagerplass utfordrer skolenes muligheter for en god utstyrspark.  Kommunen legger til grunn at skolene kan driftes like godt selv om utstyr deles mellom skolene, dersom man få på plass en løsning for deling som er enkel og effektv.  Målet er reduksjon av klimagassutslipp, men også at kommunens maskiner får en mer effektiv bruk, og at man på sikt kan eie færre maskiner, men likevel ha samme drift som tidligere, med tilsvarende eller høyere kvalitet.

Først og fremst søker Oslo kommune en digital løsning for deling av utstyr, men også funksjonalitet for å kunne administrere transport, oppbevaring og eventuell fordeling av kostnader for bruken av utstyret. Kommunen ønsker at det skal være mulig å tilpasse deleløsningen til ulike alternativer for sørvis, lagring og transport, enten det er noe kommunen velger å gjøre selv eller tjenester man kjøper. For Oslo kommune, med Utdanningsetaten i spissen, er det viktig at deleløsningen lykkes med å få sluttbrukere, som vaktmestre og driftsledere, med på laget.

Løsningens effektmål:

 • Reduksjon av klimagassutslipp
 • Mer effektiv utnyttelse av kommunens maskiner og utstyr:
 • Mer kvalitet for pengene
 • Bedre miljø for vaktmestere, lærere og elever
 • Mer erfaringsutveksling på tvers

Markedsmuligheten

Oslo er landets største kommune og en deleløsning for Osloskolen har et stort potensiale til å spres til både andre fagetater og andre kommuner, nasjonalt og internasjonalt. Et vellykket, innovativt prosjekt, som kan gi store miljømessige og økonomiske gevinster, vil være et stort springbrett til et større marked for leverandøren som utvikler løsningen.

Prosjektløp

Figuren viser tidslinje og innhold for prosjektløpet:

Prosess figur

Tilgjengelige ressurser underveis i prosjektet

 • Prosjektleder og prosjektteam fra Oslo kommune (Utviklings- og kompetanseetaten)
 • Prosjektleder og startup-rådgiver fra StartOff-teamet

Viktige datoer

 • 25. oktober - Konkurransen kunngjøres
 • 22. november - Frist for å levere idéskisser
 • 5. - 6. desember - Intervjuer med de inntil 6 beste idéskissene
 • Uke 50 - Oppstart fasen "Utforske alternativer" (varighet 3 uker)
 • Uke 5 2023 - Oppstart fasen "Utvikle løsningen" (varighet 15 uker)
 • Uke 22 2023 - Utvikling ferdigstilt

Dokumenter til konkurransen

Konkurranseregler: StartOff, Deling av kommunalt utstyr
pdf 239.07 KB
Vedlegg 1: Behovsbeskrivelse, Deling av kommunalt utstyr
pdf 180.33 KB
Vedlegg 2: Mal for idéskisse, deling av kommunalt utstyr
docx 73.23 KB
Vedlegg 3: StartOffs forsknings- og utviklingsavtale
pdf 377.91 KB

Hvordan delta?

Fristen har gått ut.

Mer om StartOff

StartOff er et rammeverk for gjennomføring av oppstartsvennlige anskaffelser av utviklingstjenester. StartOff-teamet bistår prosjektene med systematisert prosess, veiledning og støtte til oppdragsgiver og leverandør underveis, og relativt rask gjennomføring.

StartOff-teamet bistår med hjelp og støtte underveis i prosjektene. Har du spørsmål, er det bare å sende en e-post til startoff [at] dfo.no.

Oppdatert: 1. september 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.