Arrangørvennlig by

Fredrikstad kommune

Arrangørvennlig by

Det er mange involverte aktører når arrangementer skal avholdes, og det kan være vanskelig å vite hva som skal gjøres, hvem som må kontaktes, og hva som skal til for å gjennomføre et godt arrangement. I den sammenheng ønsket Fredrikstad kommune en digital løsning som gir arrangører en enkel og oversiktlig prosess.

Tidsperiode

Mars 2022  – oktober 2022.

Utfordringsvideo

Om behovet

Fredrikstad kommune arbeider med en helhetlig satsing for å bli en god arrangørby. Blant annet har kommunen utarbeidet og vedtatt en arrangementsstrategi som skal være et redskap for å styrke byens evne til å være godt vertskap for festivaler, kulturarrangementer, byfester, idrettsbegivenheter, kongresser,  messer og seminarer.

Fredrikstad har de senere årene sett en jevn økning av aktiviteter og arrangementer. I takt med den økende aktiviteten er det viktig at det er enkelt å gjennomføre arrangementer. Imidlertid har Fredrikstad avdekket at mangel på informasjon, veiledning og tilrettelagte digitale verktøy til arrangørene, som var til hinder for tidlig avklaring og en rask og effektiv planlegging for alle parter.

Fredrikstad kommune ønsket å samkjøre, systematisere og digitalisere prosessene som var manuelle eller tunge både for saksbehandlerne og for arrangørene.

Du kan lese mer om behovet i dokumentet "Vedlegg 1: Behovsbeskrivelse".

Om løsningen

Axaz har utviklet en MVP for Fredrikstad kommune på en low-code plattform Appfarm. Løsningen har to målgrupper; Arrangører som kan melde inn og følge sin søknad og saksbehandlere som behandler søknaden fra flere ulike virksomheter og etater. Arrangør kan få veiledning om hvilke søknader som må sendes inn for sitt arrangement og følge status på de ulike søknadene.

Interessert i løsningen? Ta kontakt med Axaz.

Demonstrering av løsningen

Dokumenter brukt i konkurransen

Konkurranseregler StartOff: Arrangørvennlig by
docx 137.39 KB
Vedlegg 1: Behovsbeskrivelse, Arrangørvennlig by
docx 242.9 KB
Vedlegg 2: Mal for idéskisse, Arrangørvennlig by
docx 72.72 KB
Vedlegg 3: StartOffs forsknings- og utviklingsavtale, Arrangørvennlig by
docx 89.84 KB

StartOff

Fredrikstad kommunes prosjekt var en del av StartOff-programmet. StartOff var et program for innovative anskaffelser, hvor offentlige oppdragsgivere fikk utviklet løsninger på sine behov, gjennom en prosess spesialtilpasset oppstartsselskaper. Programmet er nå avsluttet, men denne innovative anskaffelsesmetodikken kan fortsatt benyttes.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt via sparretelefonen for mer å få mer informasjon om prosjektet, den offentlige virksomheten eller gjennomføring av innovative anskaffelser.

Sparretelefonen
  • e-post sparretelefon [at] dfo.no (sparretelefon[at]dfo[dot]no)
  • telefon 404 34 830
Oppdatert: 17. januar 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.