Kompetanseutveksling i staten

DFØ

Kompetanseutveksling i staten

DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) ønsker å tilrettelegge for økt kompetanseutveksling i staten. Statlige virksomheter har drevet med kompetanseutveksling en stund, men systemene og prosessene er uoversiktlige, manuelle og tidkrevende. Derfor trenger DFØ en digital løsning for både virksomheter og statsansatte som gjør det enkelt å utveksle kompetanse.

Mer om behovet

I staten er det nesten 200  virksomheter og 160.000 ansatte. Staten som arbeidsgiver oppfordrer virksomhetene til å benytte seg av kompetanse på tvers av statlige virksomheter ved å legge til rette for, og verdsette kompetanseutveksling. Kompetanseutveksling i denne sammenhengen dreier seg om muligheten for å flytte statsansatte mellom virksomheter i korte perioder med inntil 1 års varighet, som for eksempel hospitering. På den måten kan staten utnytte kompetansebeholdningen som finnes blant virksomhetene på en ny og effektiv måte.

I 2019 ble det gjennomført en pilot med hensikt å fremme kompetanseutveksling i staten. Piloten innebar en manuell administrering av å koble virksomhet og kompetanse fra deltakerne i programmet. Etter å ha gjennomført koblingsarbeid med 68 påmeldinger fra 17 ulike virksomheter, ble konklusjonen av piloten, at en slik gjennomføring var for tidkrevende å administrere manuelt. Likevel fikk piloten tilbakemeldinger om at koblingshjelpen var avgjørende for virksomhetens påmelding til programmet.

DFØ ønsker derfor en digital løsning som kan koble sammen virksomhetenes behov og statsansattes kompetanse.  Løsningen skal fungere som et operativt verktøy som gjør at ansatte i staten gjør seg tilgjengelig for kompetanseutveksling fra virksomheten, men også som et strategisk verktøy på virksomhetsnivå som gjør at flere statlige virksomheter gjennomfører kompetanseutveksling som styrker gjennomføring av samfunnsoppdragene.  

Dersom statlige virksomheter ikke deler kompetanse på tvers, kan det bidra til silodreven forvaltning, mindre grad av innovativ utvikling, dårligere ressursutnyttelse og kunnskapshull i statlige virksomheter. 

Vi tror også at løsningen vil være et virkemiddel som synliggjør statens samfunnsoppgaver og muligheter for kompetanseutvikling som gjør at virksomhetene i enda større grad tiltrekker og beholder nødvendig kompetanse, og blir dermed en mer attraktiv arbeidsplass.

Markedsmuligheten

Målgruppen for en løsning som kobler kompetanse og behov er i første rekke alle statlige virksomheter, men det vil også være et marked for en løsning for kompetanseutveksling også i kommuner, fylker og større private selskaper.

Prosjektløp

Figuren viser tidslinje og innhold for prosjektløpet:

Illustrasjon av StartOff-prosessen. Fase 1: sende inn idéskisse (varer i 4 uker). Fase 2: utforske alternativer (varer i 3 uker, hvor topp 3 leverandører deltar mot et vederlag på 50 000,- hver). Fade 3: utvikle løsning (varer i 15 uker, hvor en valgt leverandører får et vederlag på 450 000,-). Fase 4: demonstrere resultat (varer i 2 uker).

Tilgjengelige ressurser underveis i prosjektet

  • Prosjektleder og prosjektteam fra DFØ
  • Prosjektleder og startup-rådgiver fra StartOff-teamet

Viktige datoer

  • 18. oktober - Konkurransen kunngjøres
  • 15. november - Frist for å levere idéskisser
  • Uke 48 - Intervjuer med de inntil 6 beste idéskissene
  • 12. desember - Oppstart fasen "Utforske alternativer" (varighet 3 uker)
  • 24. januar 2023 - Oppstart fasen "Utvikle løsningen" (varighet 15 uker)
  • Uke 21 2023 - Utvikling ferdigstilt

Dokumenter til konkurransen

Konkurranseregler - StartOff, DFØ
docx 138.75 KB
Vedlegg 1: Behovsbeskrivelse DFØ
docx 87.38 KB
Vedlegg 2: Mal for idéskisse DFØ
docx 75.58 KB
Vedlegg 3: StartOffs forsknings- og utviklingsavtale
docx 92.77 KB

Hvordan delta?

Fristen har gått ut.

Mer om StartOff

StartOff er et rammeverk for gjennomføring av oppstartsvennlige anskaffelser av utviklingstjenester. StartOff-teamet bistår prosjektene med systematisert prosess, veiledning og støtte til oppdragsgiver og leverandør underveis, og relativt rask gjennomføring.

Oppdatert: 1. september 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.